Hoe zit het met VOS/ABB in de kerstvakantie?

Het kantoor van VOS/ABB is in de kerstvakantie gesloten. De Onderwijsjuristen zijn echter op een aantal dagen wel bereikbaar.

De Onderwijsjuristen werken in de kerstvakantie op maandag 23 en dinsdag 24 december en op donderdag 2 en vrijdag 3 januari. Ze zijn dan gewoon telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 12.30 uur via 0348-405250. Mailen naar de Onderwijsjuristen kan natuurlijk altijd: onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Het kantoor van VOS/ABB is de gehele kerstvakantie gesloten: van maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari. Op maandag 6 januari gaat het kantoor weer open.

Wat is de functie van het incorporatiebeding?

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB krijgen naar aanleiding van de voorbeeldbrief WNRA veel vragen over de functie van het incorporatiebeding. Daarom hebben ze hierover een toelichting gepubliceerd.

De toelichting maakt duidelijk hoe het zit met de naleving van de respectievelijke cao’s voor het primair en voortgezet onderwijs nu de werknemers in het openbaar onderwijs per 1 januari onder het reguliere arbeidsrecht zullen vallen. Dat is een gevolg van de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Het incorporatiebeding heeft tot doel de cao (PO of VO) én toekomstige versies daarvan op de arbeidsovereenkomst van toepassing verklaren.

U kunt de toelichting downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Griep houdt zich nog koest (maar dat zegt niks)

In aanloop naar de kerstvakantie is vaak een toename te zien van het aantal mensen met griep, maar daar is nu nog niet echt sprake van.

Het Nivel, dat wekelijks het aantal griepgevallen bijhoudt, meldt dat de aangesloten peilstations laten zien dat er (nog) geen sprake is van een griepepidemie. Het aantal mensen met griepachtige verschijnselen lag in de week van 2 tot en met 8 december op 45 per 100.000. Er is sprake van een epidemie vanaf 60 per 100.000.

Er is wel een licht stijgende trend zichtbaar. In de week van 25 november tot en met 1 december lag het aantal mensen met griepachtige verschijnselen op 40 per 100.000 en in de week daarvoor op 34 per 100.000.

Griepepidemie 2017-2018

Het feit dat de griep nu (nog) niet om zich heen grijpt, zegt niet zoveel. Voorafgaand aan de hevige en langdurige epidemie in het winterseizoen 2017-2018, was op dit moment eenzelfde trend zichtbaar. De griepepidemie barstte toen los in de week voor de kerstvakantie om tot medio april voort te duren.

De griepepidemie 2017-2018 was de hevigste en langste sinds jaren. In het onderwijs veroorzaakte dit veel problemen. Veel leraren werden ziek en vervangers waren nog maar nauwelijks te vinden. Dit leidde ertoe dat veel klassen moesten worden samengevoegd of noodgedwongen naar huis werden gestuurd.

Griepprik?

In het najaar van 2018 pleitte viroloog Ab Osterhaus in het VOS/ABB-magazine Naar School! er naar aanleiding van de hevige epidemie voor om de griepprik te halen. ‘Met griepvaccinatie voorkom je voor een groot deel dat leraren ziek worden (…). Dan kun je je bedrijfsvoering draaiende houden’, aldus Osterhaus.

Lees het artikel Recht op griep?.

 

Veertien jaar cel en tbs voor man die leerling doodschoot

De man die eind vorig jaar in de fietsenstalling van het Design College in Rotterdam een 16-jarige leerlinge van die school doodschoot, is veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf en tbs.

Het Openbaar Ministerie had 20 jaar cel en tbs geëist voor moord, maar de rechter acht dat niet bewezen. Bekir E. zou niet een vooropgezet plan hebben gehad om het meisje, met wie hij een relatie had gehad, te doden. Hij handelde uit boosheid, oordeelt de rechter. Bekir E. is daarom veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf voor doodslag.

Het doodschieten van de 16-jarige Hümeyra op 18 december 2018 in de fietsenstalling van de Rotterdamse vmbo-school veroorzaakte een golf van ontzetting. De verontwaardiging werd nog groter, toen bleek dat politie, Openbaar Ministerie en verschillende hulpinstanties te weinig hadden gedaan om haar tegen haar gewelddadige ex te beschermen.

Lees meer…

Volgend schooljaar teambevoegdheid 10-14-scholen

In de tweede tussenrapportage van 10-14-onderwijs staan succesfactoren genoemd, maar ook knelpunten. Onderwijsminister Arie Slob meldt dat naar verwachting vanaf volgend schooljaar een teambevoegdheid zal bestaan, waarmee leraren uit het primair en voortgezet onderwijs verantwoordelijk worden voor het onderwijs op zogenoemde tienerscholen.

In het tussenrapport staan onder andere deze succesfactoren genoemd:

 • Kleinschaligheid – Ouders schrijven het succes van 10-14 onderwijs onder meer toe aan de kleinschaligheid van tienerscholen.
 • Motivatie en enthousiasme – Personeel is over het algemeen gemotiveerd en enthousiast om 10-14-onderwijs goed neer te zetten.
 • Goede voorbereiding – In het voortraject is de tijd genomen over de inrichting van dit vernieuwende concept.
 • Eén bestuur voor primair en voortgezet onderwijs – Waar PO en VO onder één bestuur vallen, zijn samenwerking, scholing en besluitvorming goed te organiseren.
 • Individuele aandacht – Leerlingen ervaren individuele aandacht van hun leraren voor verschillende talenten. Hier wordt ook gepersonaliseerd leren genoemd.
 • Uitdagend onderwijs – Het onderwijs is vernieuwend, bijvoorbeeld door het gebruik van ICT en door samenwerkend leren.

In de tussenrapportage staan ook knelpunten in wet- en regelgeving vermeld:

 • Verschillende cao’s – Leraren vallen onder verschillende cao’s vallen (primair of voortgezet onderwijs). Daardoor krijgen ze een verschillende waardering voor dezelfde werkzaamheden.
 • Bevoegdheden – Veel leraren van 10-14-scholen hebben geen dubbele bevoegdheid. Daardoor is er soms dubbele bezetting nodig.
 • Gescheiden geldstromen primair en voortgezet onderwijs – Hierdoor is er op financieel vlak sprake van een ingewikkelde situatie.
 • Eindtoets – Binnen 10-14-onderwijs is de verplichte eindtoets geen eindtoets, maar een tussentoets.
 • Inspectietoezicht – Handhaving van verschillende onderzoekskaders (primair en voortgezet onderwijs) is voor 10-14-scholen niet handig.
 • BRIN-nummer – 10-14-scholen hebben geen eigen BRIN-nummer, omdat ze deels onder een PO- en deels onder een VO-school vallen. Daardoor hebben ze onder andere geen eigen medezeggenschapsraad.

Teambevoegdheid

Naar aanleiding van de bevindingen in de eerste tussenrapportage, meldde onderwijsminister Arie Slob te zullen onderzoeken of er voor 10-14-scholen een teambevoegdheid in het leven kon worden geroepen. Daarmee zouden leraren gezamenlijk verantwoordelijk kunnen worden voor 10-14-onderwijs.

Inmiddels werk hij aan een experiment dat dit op aanvraag mogelijk moet maken, meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer. Naar verwachting zullen tienerscholen vanaf het schooljaar 2020-2021 gebruik kunnen maken van een teambevoegdheid.

Ondersteuning VOS/ABB

VOS/ABB kan u adviseren over 10-14-onderwijs en u procesmatig begeleiden bij het opzetten van een tienerschool. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van contracten en samenwerkingsovereenkomsten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs:

Arjen Toet, 06-51618659, atoet@vosabb.nl
Eline Vrenken, 06-11724058, evrenken@vosabb.nl

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u een handreiking over 10-14-onderwijs downloaden.

Zzp’ers doen zwaarder werk, maar ervaren minder stress

Zzp’ers in het onderwijs doen zwaarder werk dan vaste werknemers, maar ze hebben minder behoefte aan maatregelen tegen werkdruk en werkstress. Dat staat in een verkenning van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Daaruit blijkt ook dat zelfstandigen in het onderwijs minder onregelmatige werktijden hebben dan vaste werknemers en meer autonomie ervaren. Als wordt gekeken naar de moeilijkheidsgraad van het werk, dan valt volgens de SER op dat die onder vaste werknemers en zzp’ers als hetzelfde wordt ervaren.

De SER noemt het verder opvallend dat zzp’ers meer sociale steun van hun leidinggevende krijgen dan andere werkenden. Ze hebben minder vaak een conflict op de werkvloer en ervaren ook minder ongewenste omgangsvormen, zoals pesten. Uit de verkenning blijkt tevens dat zzp’ers minder toegang hebben tot de bedrijfsarts.

Lees meer…

Onderhandelaarsakkoord nieuwe CAO PO

Er is een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De salarissen voor alle medewerkers gaan per 1 januari met 4,5 procent omhoog.

In het onderhandelaarsakkoord staat ook dat iedereen in februari een eenmalige uitkering krijgt van 33 procent van het verhoogde maandloon en een eenmalige uitkering van 875 euro naar rato van de werktijdfactor. ‘De partijen nemen met dit akkoord hun verantwoordelijkheid en zorgen dat het beschikbare geld naar de medewerkers gaat’, meldt de PO-Raad.

De sociale partners melden verder dat ze onder andere afspraken hebben gemaakt over de beloning van schooldirecteuren. Er zijn nieuwe functiebeschrijvingen en salarisschalen voor directeuren en adjunct-directeuren. De schoolleidersvakbond is daar blij mee. ‘Als schoolleiders moesten we heel wat geduld opbrengen, maar in dit akkoord wordt dat beloond’, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

Onderwijsondersteunend personeel

Ook is er voor de meest voorkomende functies binnen het onderwijsondersteunend personeel (onder meer onderwijsassistent, leraarondersteuner, logopedist en conciërge)  een nieuwe functiebeschrijving gemaakt. Die doet volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) ‘recht aan de taken die complexer zijn geworden en erbij zijn gekomen’. AOb-voorzitter Eugenie Stolk verwacht dat veel onderwijsassistenten nu naar hogere salarisschalen kunnen doorstromen.

Salariskloof blijft

De afspraken maken geen einde aan de salarisverschillen tussen het primair en voortgezet onderwijs, waarover in het primair onderwijs wordt geklaagd. ‘De partijen blijven daarom ieder vanuit hun eigen rol aandringen bij het kabinet op structurele investeringen om daarmee voor nu en in de toekomst aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden te kunnen realiseren’, aldus de PO-Raad.

De AOb haast zich om te benadrukken dat de aangekondigde tweedaagse onderwijsstaking in januari ondanks het bereikte akkoord doorgaat. ‘Omdat er nog steeds structurele investeringen nodig zijn om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten’, aldus voorzitter Stolk.

Mariëtte Hamer

De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs sleepten zich maar voort, zonder dat er zicht was op resultaat, en liepen uiteindelijk vast. Om de boel weer vlot te trekken, werd voorzitter Mariëtte Hamer van de Sociaal-Economische Raad (SER) als bemiddelaar ingevlogen. Onder haar leiding is het eindelijk gelukt om afspraken te maken. Voorzitter Rinda den Besten bedankt haar:


De nieuwe CAO PO heeft een looptijd van 1 maart 2019 tot 1 november 2020.

Lees meer…

 

Volg onze mediatraining crisiscommunicatie!

Op 11 februari kunt u onze mediatraining voor mensen uit het onderwijs volgen. Deze unieke scholingsbijeenkomst van een dag wordt gegeven door communicatieadviseur Ronald Brouwers.

In de training leert u wat de principes van goede crisiscommunicatie zijn. U oefent ook in de praktijk. Brouwers stelt zich op als kritisch journalist. Hij heeft audiovisuele apparatuur bij zich, zodat u kunt zien en horen hoe u op basis van verschillende cases namens uw organisatie het woord voert.

Mensen die de mediatraining van VOS/ABB hebben gevolgd, zijn daar positief over. Bijvoorbeeld voormalig bestuurder Nico Woonink van het openbare Staring College in Lochem. ‘De training is goed en breed opgezet. Je leert hoe journalisten te werk gaan. Als je van tevoren je kernboodschap bepaalt, laat je je niet snel van de wijs brengen. Ik heb er veel aan gehad.’

Wanneer en waar?

De mediatraining wordt gegeven op dinsdag 11 februari (09.00-17.00 uur) in ons kantoor in Woerden. De studiebelasting bedraagt 8 uur (de trainingsdag).

De training kost 395 euro ex. btw per persoon (dat is ver beneden de tarieven die in de markt gebruikelijk zijn). Het minimumaantal deelnemers is vier, het maximumaantal zes.

Aanmelden kan via deze link.

Let op: voorwaarde om aan deze training mee te kunnen doen, is dat uw organisatie is aangesloten bij VOS/ABB. Als dit niet het geval is, kunt u niet deelnemen!

Mediatraining bij u op locatie?

Ronald Brouwers kan ook incompany mediatrainingen verzorgen. U kunt daarvoor contact met hem opnemen via ronald.brouwers@xs4all.nl.

Scholingsacademie

Voor een overzicht van het volledige cursusaanbod van VOS/ABB gaat u naar onze Scholingsacademie. Daar staat ook een uitgebreid aanbod van incompany cursussen die VOS/ABB kan verzorgen.

Op de mediatrainingen zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Leerlingen krijgen les over risico’s van vuurwerk

Basisschoolleerlingen hebben in het Oogziekenhuis in Rotterdam les gekregen over veilig afsteken van vuurwerk. Ze kregen allemaal een vuurwerkbril cadeau.

De bijna negentig afdelingen voor spoedeisende hulp van ziekenhuizen in heel Nederland behandelden vorig jaar in totaal 396 slachtoffers van vuurwerkongevallen. Van hen hadden 132 mensen oogletsel, vooral jongeren.

Oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis vindt dat het dragen van een vuurwerkbril net zo normaal moet zijn als het dragen van een autogordel. ‘Vuurwerk is heel mooi, maar moet niet het laatste zijn dat je ogen zien’ aldus De Faber.

De vuurwerkles werd bijgewoond door de Rotterdamse burgemeester, Ahmed Aboutaleb.

Lees meer…

Hoe komt uw school veilig de kerstvakantie door?

VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon stelt een handige lijst beschikbaar met veiligheidstips voor de kerstvakantie.

Op de lijst staan 11 tips op basis waarvan u kunt checken of u in de voorbereiding op de kerstvakantie de veiligheid in en om de school op orde hebt. De tips gaan vooral over brandveiligheid en het voorkomen van inbraak.

Begin 2020 resultaten evaluatie onderzoekskaders

De Inspectie van het Onderwijs verwacht begin 2020 de uitkomsten van de evaluatie van de onderzoekskaders te kunnen publiceren.

‘We ronden op dit moment de evaluatie van de onderzoekskaders af die op 1 augustus 2017 van kracht zijn geworden’, aldus de inspectie. De evaluatie is bedoeld om te bekijken of de kaders moeten worden aangepast.

De inspectie onderzoekt samen met de Radboud Universiteit in Nijmegen ook de effecten van het inspectietoezicht. De resultaten van dat onderzoek gaan naar verwachting medio 2020 naar de Tweede Kamer.

Lees meer…

Tweede Kamer mort over afschaffen ouderbijdrage

VVD en CDA in de Tweede Kamer willen dat de vrijwillige ouderbijdrage blijft bestaan. Ook D66 vraagt hier aandacht voor. Dat bleek tijdens een debat over een initiatiefwetsvoorstel van de SP en GroenLinks. Daarin staat dat geen enkele leerling mag worden uitgesloten als ouders de bijdrage niet hebben betaald.

VVD’er Rudmer Heerema en CDA’er Michel Rog vinden dat het initiatiefvoorstel niet mag gaan gelden voor profielscholen, zoals technasia, topsportscholen en tweetalige scholen. Dit sluit aan bij het standpunt van voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad. Hij zei vorig jaar in Trouw dat de vrijwillige ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs nodig blijft voor extra’s en maatwerk. De voorzitter van de VO-raad noemde in dit kader ook technasia, topsportscholen en tweetalig onderwijs.

Paul van Meenen van D66 vroeg in het debat ook aandacht voor de profielscholen. Hij wil dat zij zich kunnen aansluiten bij landelijke koepels die een regeling hebben getroffen voor leerlingen van wie de ouders de bijdrage niet kunnen betalen.

Leerlingen uitsluiten onbestaanbaar

VOS/ABB-directeur Hans Teegelbeckers noemde het vorig jaar onbestaanbaar dat leerlingen worden uitgesloten van schoolactiviteiten als blijkt dat ouders de vrijwillige bijdrage niet hebben betaald. Hij steunt het initiatiefwetsvoorstel van de SP en GroenLinks. VOS/ABB sloot zich onlangs aan bij een oproep aan de Tweede Kamer om het voorstel te omarmen.

In oktober jongstleden werd bekend dat Stichting SAAM* met 27 algemeen toegankelijke basisscholen in Oss, Uden en Veghel en omgeving volgend schooljaar de ouderbijdrage schrapt. In een brief van het bestuur van SAAM* aan de ouders staat dat in afstemming met de directeuren is geconcludeerd dat ‘wanneer activiteiten wezenlijk zijn voor alle kinderen, we het gewoon onderwijs noemen’.

Dat betekent volgens het bestuur dat ‘wij daarmee ook de verantwoordelijkheid nemen voor de kosten’. Als voorbeelden van activiteiten die voor alle leerlingen wezenlijk zijn, noemt het bestuur schoolreisjes, kamp en een dagje naar het museum.

‘Onderwijs schreeuwt om parlementair onderzoek’

‘De staat van ons onderwijs schreeuwt om een breed opgezet parlementair onderzoek.’ Dat stelt de Amsterdamse hoogleraar Europese studies en publicist Paul Scheffer in een opiniestuk in NRC.

Hij noemt in zijn stuk onder andere het almaar groeiende lerarentekort. Hij verwijst daarbij naar het besluit van de Stichting Westelijke Tuinsteden in het stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam om de zestien openbare scholen die daaronder vallen, een week lang gesloten te houden.

Volgens de voormalig partij-ideoloog van de PvdA worden de meest kwetsbare groepen het sterkst getroffen door het lerarentekort. ‘Terwijl alle energie moet worden gericht op deze kinderen, die vaker laagopgeleide ouders hebben en met taalachterstanden op school komen, zien we een verwaarlozing van de publieke zaak.

‘Algehele verwaarlozing’

Hij verwijst ook naar het PISA-onderzoek waaruit onlangs naar voren kwam dat het vooral slecht is gesteld met de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen. Een ander punt dat hij noemt, is de verengelsing van het hoger onderwijs.

Volgens Scheffer is er sprake van ‘een algehele verwaarlozing van ons onderwijs’ die ‘niet op waarde wordt geschat door een lamlendig kabinet’. Hij roept daarom het parlement op de verantwoordelijkheid op zich te nemen met ‘een breed opgezet parlementair onderzoek’.

Lees meer…

Islamitisch basisonderwijs groeit

Het aantal leerlingen op islamitische basisscholen is in de periode 2008-2018 toegenomen van ruim 9300 naar ruim 15.000 leerlingen. Dat meldt de Volkskrant op basis van cijfers van DUO.

De krant sprak onder anderen met religiewetenschapper en onderwijskundige Cok Bakker van de Universiteit Utrecht. Hij zegt dat de groei het gevolg is van een kwaliteitsslag. ‘De beeldvorming van het islamitisch basisonderwijs is verbeterd, zowel bij ouders als naar de Onderwijsinspectie toe’, aldus Bakker.

In de krant komt ook voorzitter Gökhan Çoban van de islamitische profielorganisatie ISBO aan het woord. De geloofsidentiteit draagt volgens hem in positieve zin bij aan de onderwijskwaliteit. Çoban: ‘Kinderen voelen zich op onze scholen thuis, waardoor ze optimaal presteren.’

Bakker plaatst daar een kanttekening bij: ‘Het staat natuurlijk buiten kijf dat kinderen beter leren in een omgeving die vertrouwd is en veilig aanvoelt. Maar voor diversiteit valt ook iets te zeggen. Daar kun je immers ook van leren. We leven nu eenmaal in een pluriforme samenleving, je moet met verschillen kunnen omgaan.’

Ruim 1 procent

Nederland telt 54 islamitische basisscholen en twee islamitische scholen voor voortgezet onderwijs. Ongeveer één op de acht moslimkinderen gaat naar een islamitische basisschool. Dat komt neer op iets meer dan 1 procent van alle basisschoolleerlingen.

Lees meer…

 

Lerarentekort: Meer flexibele opleidingstrajecten

De lerarenopleidingen gaan meer inzetten op flexibele opleidingstrajecten. Dat zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. De sectororganisatie van het hoger onderwijs heeft de strategische agenda Samen toekomstbestendig leraren opleiden uitgebracht.

Een van de uitgangspunten van de strategische agenda is meer differentiatie en specialisatie in de lerarenopleidingen. Zo moeten leraren in opleiding meer onderwijs op maat kunnen krijgen.

‘We gaan op zoek naar meer ruimte. Het klassieke model van studenteninstroom, een opleiding volgen en dan voor de klas is niet langer het enige model. We kunnen nu al niet meer aan de steeds maar toenemende vraag naar leraren voldoen. We zetten daarom in op flexibele opleidingstrajecten, zoals zij-instroom’, aldus voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven is positief. ‘Ik ben blij dat de Vereniging Hogescholen zich met deze agenda inzet om de lerarenopleidingen aantrekkelijker te maken en om leraren meer beroepsperspectief te geven. Hiermee zetten we weer een stap om het lerarentekort aan te pakken’, aldus Van Engelshoven.

Lees meer…

Niet overal kunnen kinderen veilig naar school fietsen

In bijna één op de vijf gemeenten voelt het voor kinderen niet veilig om naar school te fietsen. Dat meldt de Fietsersbond op basis van de publieksenquête Fietsstad 2020.

Fietsersbond-directeur Saskia Kluit benadrukt dat het erg belangrijk is dat kinderen veilig naar school kunnen fietsen. ‘Als je jong bent, dan wordt de basis gelegd voor de rest van je leven. Als je als kind fietsen als onveilig ervaart, dan is het heel moeilijk om van die perceptie af te komen. Wij hopen dan ook dat gemeenten die niet goed scoren samen met onze vrijwilligers gaan werken aan verbetering.’

Eind februari worden alle uitkomsten van de enquête Fietsstad 2020 gepubliceerd.

Lees meer…

Infographic vereenvoudiging bekostiging

Het ministerie van OCW heeft een infographic online gezet over de vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs.

Onderwijsminister Arie Slob stuurde het wetsvoorstel ter vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs onlangs naar de Tweede Kamer. Er staat in dat er vaste bedragen per leerling en per vestiging komen. Dat betekent volgens de minister het einde van een complexe rekensom met tientallen parameters.

‘Door deze vereenvoudiging krijgen scholen voor gelijke leerlingen dezelfde hoeveelheid geld. Ongeacht op wat voor school de leerling zit. Daardoor kunnen schoolbesturen gemakkelijker de financiële consequenties berekenen van veranderende leerlingenaantallen en kan bijvoorbeeld de MR gemakkelijker de financiën controleren’, aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

De infographic is een vereenvoudigde weergave van het wetsvoorstel ter vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs.

Aanvullende bekostiging

OCW heeft ook een andere infographic online gezet over de aanvullende bekostiging van een deel van de scholen voor voortgezet onderwijs in dunbevolkte gebieden. Deze aanvullende bekostiging is bedoeld om ondanks dalende leerlingenaantallen een breed onderwijsaanbod in de regio in stand te kunnen houden.

‘AOb laat miljoenen scholieren in de kou staan’

De kritiek van de Algemene Onderwijsbond (AOb) op de voorstellen van Curriculum.nu gaat ten koste van het belang van miljoenen scholieren. Dat stelt voorzitter Pieter Lossie van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) in een opiniestuk in Trouw.

Lossie reageert op een opiniestuk van AOb-bestuurder Henrik de Moel. Die stelde dat er weinig vertrouwen is in de voorstellen van Curriculum.nu. Volgens Lossie is het ‘tekenend dat de bond de voorstellen van een groep leraren en schoolleiders (…) opnieuw in een slecht daglicht zet’. Dat gaat volgens hem ‘ten koste van het belang van miljoenen scholieren’.

AOb kortzichtig

Lossie: ‘De bond concludeert uit een enkele peiling onder leden dat een meerderheid van de leraren weinig vertrouwen heeft in Curriculum.nu. Voor de bond reden genoeg om voor de curriculumherziening te gaan liggen. Die kortzichtigheid vind ik maar al te spijtig.’

De voorzitter van het LAKS benadrukt dat leerlingen en leraren dezelfde belangen hebben, namelijk kwalitatief, betekenisvol onderwijs met goede voorwaarden.

‘Investeringen in leraren, zijn investeringen in leerlingen. Niet voor niets staakten wij als LAKS mee voor meer investeringen in leraren tijdens de lerarenstaking. Maar dit principe geldt ook andersom, betekenisvoller onderwijs voor leerlingen, is betekenisvoller onderwijs voor leraren. Maar blijkbaar is dat voor de AOb een niet-bestaand verband’, aldus Lossie.

Lees meer…

Meeste scholen zetten zich in om armoede tegen te gaan

Leraren in het basisonderwijs zijn overwegend positief over de manier waarop hun school zich inzet voor kinderen die in armoede leven. Dat blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek en Didactief.

De helft van de 700 leerkrachten die aan het onderzoek meewerkten, vindt dat de school voldoende doet voor kinderen die in armoede leven. Een kwart vindt dat de school iets meer en slechts 2 procent dat de school veel meer zou moeten doen. Bijna een kwart van de leerkrachten heeft er geen mening over.

Geen vrijwillige ouderbijdrage

De meest genoemde maatregel die scholen nemen, is het doorverwijzen van ouders met weinig geld naar hulporganisaties. Andere maatregelen zijn het instellen van een potje voor deelname aan bijvoorbeeld schoolreisjes en geen vrijwillige ouderbijdrage vragen aan ouders met weinig geld.

Uit het onderzoek blijkt dat één op de acht scholen geen specifieke maatregelen neemt.

Lees meer…

In het decembernummer van magazine Naar School! van VOS/ABB staat een artikel over de wijze waarop openbare scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam omgaat met het armoedeprobleem. Deze school zet coaches in om ouders met weinig geld de weg te wijzen naar financiële ondersteuning.

Lees het artikel Financiële coaches helpen ouders op weg

Slob wil leraren en scholen onderwijs laten verbeteren

Leraren en scholen krijgen ‘tijd, ruimte en ondersteuning’ om de ideeën van curriculum.nu ‘te vertalen naar goed onderwijs dat leerlingen uitdaagt’. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Het is volgens Slob duidelijk dat het huidige curriculum beter moet. Dat is volgens hem nodig om het beter te laten aansluiten ‘op de vraag van de samenleving, de arbeidsmarkt en het onderwijs zelf’. Hierbij noemt hij leerlingen, leraren, schoolleiders en schoolbesturen. Zij geven volgens hem het signaal af ‘dat de aansluiting tussen sectoren en schoolsoorten onvoldoende is’.

De minister benadrukt positief te zijn ‘over de wijze waarop leraren, schoolleiders en een groot aantal andere experts bij het ontwikkelproces (van curriculum.nu) betrokken zijn geweest’. Daarom past hem nu, zo meldt hij, ‘enige terughoudendheid’. Hij houdt voor het vervolgproces vast aan aan het principe van teacher in the lead. ‘Dit proces kan alleen slagen als bij iedere stap het onderwijs nauw wordt betrokken’, aldus Slob.

De komende maanden gaat hij bekijken hoe scholen tijd, ruimte en ondersteuning kunnen krijgen om het vervolgproces van curriculum.nu tot een succes te maken.

Lees meer…

AOb: eerst geld erbij!

De Algemene Onderwijsbond heeft kritiek op de aanpak van Slob. AOb-bestuurder Jelmer Evers stelt dat leraren het onderwijs beter willen maken, maar dan wel ‘onder de juiste voorwaarden’. Er moet eerst ‘structureel geïnvesteerd’ worden in het onderwijs, benadrukt hij. Evers verwijst daarbij naar de eerder door de AOb aangekondigde tweedaagse onderwijsstaking in januari.

Lees meer…

School!Week in teken van nieuwe kernwaarden

De School!Week is de jaarlijkse campagneweek van, voor en door de openbare en algemeen toegankelijke scholen in Nederland. Dit keer van 16 t/m 20 maart 2020. De nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs staan dan centraal.

De nieuwe kernwaarden worden gelanceerd op een feestelijk congres op 18 maart in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. U kunt het congres met het motto ‘Wat is jouw verhaal?!’ gratis bijwonen. Meer informatie en online aanmelden.

Natuurlijk kunt u in de School!Week het karakter van uw eigen school of scholen op verschillende manieren extra naar buiten brengen. Dat kan met een project of een ludieke actie. Bijvoorbeeld over de kernwaarden van het openbaar onderwijs, de openbare school als ontmoetingsplaats of over medezeggenschap van leerlingen.

Op de website www.openbaaronderwijs.nu vindt u meer inspiratie.

Enquête P&O-netwerken over gezondheid en vitaliteit

Voor onze P&O-netwerken is een korte online enquête uitgezet over het belang van gezonde en vitale medewerkers voor succesvolle organisaties.

VOS/ABB draagt graag bij aan een beweging waarin het welzijn van medewerkers centraal staat. Onze focus ligt hierbij niet alleen op het leveren van passende oplossingen, maar juist ook op groei en activatie van medewerkers. Dit doen we vanuit de gedachte ‘Verander de omgeving, dan verandert de mens’.

Graag kijken wij samen met u hoe wij een beweging in gang kunnen zetten naar een omgeving waar het welzijn van medewerkers centraal staat. Hiervoor willen wij graag eerst de huidige situatie en de behoefte toetsen door middel van een korte enquête.

Ga naar de online enquête

 

Vitaliteit en gezondheid komen aan bod op de eerstkomende P&O-netwerkenbijeenkomsten van VOS/ABB in januari.

 

Stine Jensen pleit voor modernisering artikel 23

Filosoof Stine Jensen pleit voor een modernisering van artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs om emancipatie en diversiteit te bevorderen.

In NRC stelt zij voor om alle basale vragen over onderwijs opnieuw te stellen. Die basale vragen zijn volgens haar:

 • Waartoe leiden wij in Nederland op?
 • Welke normen en waarden vinden wij van belang?
 • Hoe dienen die om de samenleving, waarin iedereen gelijke kansen krijgt, bij elkaar te houden?

‘Met de antwoorden kunnen we artikel 23 moderniseren, herzien en vervangen door een wet die emancipatie en diversiteit bevordert, in plaats van bevolkingsgroepen segregeert’, aldus Jensen.

In NRC laten ook de columnisten Rosanne Hertzberger en Lotfi El Hamidi en emeritus hoogleraar Charles L. Glenn hun gedachten gaan over artikel 23.

Lees meer…

Congres kernwaarden – Wat is jouw verhaal?!

Stine Jensen is een van de sprekers op ons kernwaardencongres op 18 maart in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Zij zal daar een filosofisch pleidooi houden.

Alles over het congres waarop VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs zullen lanceren, staat op www.openbaaronderwijs.nu. Deelname is gratis. U kunt zich online aanmelden.

Vooral jongere leerkrachten weg bij Amsterdamse scholen

Het grote personeelstekort bij Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) in Amsterdam is niet ontstaan doordat oudere leerkrachten met pensioen gaan, maar doordat dertigers en veertigers vertrekken. Dat zegt bestuurder Joke Middelbeek in een interview in de zaterdageditie van het AD dat zondag ook op de website van de Amsterdamse krant Het Parool verscheen.

‘We hebben tien jaar gehoord: er komt een grijze golf aan. Ik heb steeds gemonitord om hoeveel mensen het zou gaan, maar we hebben een relatief jonge organisatie. Wat er gebeurt, is dat onze dertigers en veertigers naar elders vertrekken. Er zijn overall gewoon te weinig mensen’, zo citeert het AD haar.

Klas met 28 invallers

In mei 2017 zag Middelbeek onverwacht personeelsleden naar andere scholen vertrekken en meer gaten ontstaan. ‘Vervolgens zagen we na de zomervakantie dat we de vervanging moeilijker konden regelen.’

Er knapte iets bij haar, aldus Middelbeek, toen bleek dat een klas 28 invallers had gehad. ‘Kinderen leren niet met vreemden die zo maar binnen hoppen en er weer uit hoppen. Dat was een wake-upcall voor ons allemaal.’

Lees meer…

Week dicht

Deze week blijven de zestien openbare basisscholen die onder STWT vallen gesloten vanwege het lerarentekort. Ze gaan deze tijd gebruiken om te bekijken wat er moet gebeuren om uit de crisis van het lerarentekort te komen.

Lees meer…