Mr. Hafida Amziab van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB geeft op dinsdag 29 maart de Basiscursus CAO VO. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u aan deze online cursus deelnemen voor slechts 55 euro.

Tijdens de online Basiscursus CAO VO geeft Amziab een toelichting op alle belangrijke hoofdstukken van cao voor het voortgezet onderwijs.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Dienstverbanden
 2. Ketenregeling
 3. Inschaling
 4. Benoeming in twee functies
 5. Disciplinaire maatregelen
 6. Ontslag
 7. Levensfasebewust personeelsbeleid
 8. Vakantieverlof en overige vormen van verlof
 9. ZAVO
 10. WOVO

Ook zal Amziab de CAO VO-app van het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion onder de aandacht brengen en casussen bespreken. Daarbij zal zij gebruikmaken van het overzicht van casussen van Voion.

Doel van de bijeenkomst is om de deelnemers meer inzicht te geven in de relevante bepalingen uit de CAO VO en de toepassing hiervan in de praktijk. Deze bijeenkomst is relevant voor P&O’ers, HRM-medewerkers, medewerkers van de salarisadministratie en leidinggevenden die nieuw zijn in het voortgezet onderwijs of die hun cao-kennis willen opfrissen.

Wanneer en aanmelden

 • Datum: dinsdag 29 maart
 • Tijd: 10.00-15.00 uur
 • Kosten: 55 euro per persoon (btw-vrij).

Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Basiscursus CAO VO’. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. Na aanmelding krijgt u de link toegestuurd.

Let op: de online bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor leden van VOS/ABB. Het maximumaantal deelnemers bedraagt 30. Omdat er altijd veel animo is voor deze cursus, geldt tevens een maximum van 2 deelnemers per organisatie.

Het heeft geen zin om u aan te melden als uw organisatie niet bij VOS/ABB is aangesloten!

Deel dit bericht: