De Inspectie van het Onderwijs voert na 1 augustus haar onderzoeken uit met aangepaste onderzoekskaders. In onderzoeken die na die datum starten wordt onder andere de nieuwe standaard Basisvaardigheden meegenomen. Dat schrijft de inspectie in haar nieuwsbrieven voor het PO en het VO.

In de standaard Basisvaardigheden (OP0) kijkt de inspectie in het funderend onderwijs naar het curriculum voor Nederlandse taal, rekenen-wiskunde en burgerschap. Het gaat erom dat er op school bewuste keuzes gemaakt worden in het plannen en uitvoeren van het curriculum op de basisvaardigheden, aldus de inspectie op haar website.

De inspectie neemt de nieuwe standaard vanaf 1 augustus mee bij al haar onderzoeken, maar spreekt er dan nog niet direct een oordeel over uit. Het onderwijsveld krijgt eerst tijd en ruimte om de standaard te begrijpen. Beoordeling vindt plaats vanaf 1 januari 2024. Op 1 augustus 2024 wordt OP0 een kernstandaard. Een school wordt dan onvoldoende verklaard als de inspectie deze standaard als onvoldoende beoordeelt.

Verduidelijkingen

Andere wijzigingen in het onderzoekskader voor het funderend onderwijs zijn verduidelijkingen in de teksten van de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Pedagogisch didactisch-handelen (OP3) en aanpassingen vanwege veranderde wet- en regelgeving. De aangepaste standaarden zijn op 6 juli door de minister vastgesteld.

De aangepaste kaders staan op de website van de inspectie.

Deel dit bericht: