Het vormen van een samenwerkingsschool van openbaar en bijzonder onderwijs kost tijd. Daarom is het van groot belang om er bijtijds mee te beginnen, al ruim voordat een school met opheffing wordt bedreigd. Dat staat in het eindrapport Evaluatie van de wet Samen sterker door vereenvoudiging Samenwerkingsschool.

‘Een fusieproces kost veel tijd en om echt tot een goede nieuwe identiteit te komen waar iedereen zich in kan vinden en waar draagvlak voor is, is tijd nodig’, zo staat in het rapport. Uit praktijkverhalen blijkt dat de tijd moet worden genomen om veel met elkaar te praten, workshops te doen en mensen echt bij elkaar te brengen.

Het is ook van belang, zo staat in de aanbevelingen, om in de werkgroepen en in de identiteitscommissie te zorgen voor een evenredige verdeling van vertegenwoordigers van het openbaar respectievelijk bijzonder onderwijs. Daarbij staat gelijkwaardigheid centraal, ook als de betrokken scholen van omvang verschillen.

Een ander advies luidt, dat het verstandig is om één of meer adviseurs bij het fusieproces te betrekken. Zij kunnen naar het juridisch aspect kijken, maar ook naar de identiteitsvorming. Wat dat laatste betreft, is het van belang om uit te gaan van verbinding.

Voor het evaluatierapport is onder anderen mr. Ronald Bloemers van VOS/ABB om input gevraagd.

Lees meer…

VOS/ABB kan adviseren bij de vorming van samenwerkingsscholen. Neem daarvoor contact op via 0348 – 405200 of welkom@vosabb.nl.

Deel dit bericht: