De bekostigingsregelingen in het primair onderwijs worden ook dit jaar gepubliceerd na de zomervakantie.

De regeling bekostiging WPO en WEC voor 2023 zal in september worden gepubliceerd. Daar zal in ieder geval de loon- en prijsbijstelling van naar verwachting circa 5,2% in worden verwerkt. Deze extra bekostiging zal volledig worden gebruikt voor dekking van (nog te maken) cao-afspraken.

Besturen kunnen dit extra geld dus pas uitgeven als er een nieuwe CAO PO is, waarin de extra bekostiging zal zijn gekoppeld aan extra loonkosten. De bekostigingsbedragen worden door de regeling aangepast per 1 januari 2023. Na de regeling in september volgt dan een beschikking (en betaling) voor besturen in oktober 2023.

De regeling bekostiging WPO en WEC voor 2024 wordt in oktober gepubliceerd, met alvast de bedragen op basis van die uit de regeling 2023 en wellicht wat aanpassingen als gevolg van onderwijsbegroting voor 2024.

Achterstandsscores

(Eind mei) zijn de achterstandsscores gepubliceerd voor het PO aan de hand van de leerlingtelling van 1 februari 2023. Die scores zijn bepalend voor de middelen voor onderwijsachterstanden in 2024.

De bijbehorende bedragen zullen in oktober bij de regeling bekostiging worden opgenomen en zullen in principe de huidige bedragen zijn, plus de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2023. Dat zal in oktober definitief worden gemaakt.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: