De sociale partners in het primair onderwijs hebben Raad van State-lid Hans Borstlap bereid gevonden om als bemiddelaar op te treden bij de onderhandelingen over een nieuwe CAO PO.

De PO-Raad en de vakbonden willen ondanks de afgebroken onderhandelingen zo snel mogelijk een nieuwe cao voor het primair onderwijs sluiten. Ze besloten dat er een bemiddelaar moest worden gezocht. Borstlap neemt die rol op zich.

Op 30 maart werden de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst gestaakt. Met name de verschillen in inzicht op het punt van de Wet werk en zekerheid (WWZ) bleken op dat moment onoverbrugbaar.

Overleg cao gesaboteeerd?

Na het afbreken van de onderhandelingen begon de Algemene Onderwijsbond (AOb) met modder te gooien. De AOb beschuldigde de PO-Raad van sabotage en beweerde dat de werkgevers helemaal geen nieuwe CAO PO wilden.

De PO-Raad reageerde hierop door te stellen dat de beschuldiging van de AOb niet als een verrassing kwam, omdat het volgens de raad gebruikelijk is dat de werkgevers altijd overal de schuld van krijgen.

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO PO begonnen 14 maanden geleden.