Het is de bedoeling om in het aankomende onderzoek naar kansengelijkheid de personeelstekorten in het onderwijs, de gevolgen van de coronapandemie, armoedebestrijding en jeugdhulp buiten beschouwing te laten. Dat meldt onderwijsminister Mariëlle Paul in een brief aan de Tweede Kamer.

Het onderzoek beoogt volgens haar inzicht te geven in de doeltreffendheid en doelmatigheid van verschillende instrumenten om kansengelijkheid in het primair en voortgezet te vergroten. De focus zal liggen op de volgende onderwerpen:

  • Voor- en vroegschoolse educatie en onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs
  • Leerplusarrangement in het voortgezet onderwijs
  • Overgangen en doorstroom in het funderend onderwijs
  • Toegankelijkheid van het onderwijs en schoolkosten
  • Verschillen in onderwijsuitkomsten en onderwijskwaliteit tussen groepen leerlingen en scholen

Hoewel volgens de minister andere vraagstukken eveneens invloed kunnen hebben op de kansen van leerlingen, is het de bedoeling om de personeelstekorten in het onderwijs, de gevolgen van de coronapandemie, armoedebestrijding en jeugdhulp buiten beschouwing te laten.

Een extern bureau zal het onderzoek uitvoeren. Het eindrapport wordt uiterlijk in maart 2024 opgeleverd en zal komend voorjaar met de Tweede Kamer worden gedeeld.

Lees meer…

Deel dit bericht: