De beschikkingen voor de aanvullende bekostiging voor onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk komen niet in april, maar pas in mei. Dat meldt het ministerie van OCW.

Normaal gesproken worden ook deze beschikkingen in april verzonden, maar OCW meldt dat ‘door omstandigheden’ de aanvullende bekostiging voor onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk is vertraagd.

Het ministerie heeft een aantal belangrijke data op een rijtje gezet:

  • 28 maart: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert per vestiging de achterstandsscores (op www.cbs.nl).
  • Begin april: de Regeling bekostiging personeel PO 2022–2023 en de vaststelling van de bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in het schooljaar 2022–2023 (met daarin het bedrag per eenheid achterstandspunt (artikel 4) en het bedrag per leerling voor schoolmaatschappelijk werk) worden in de Staatscourant gepubliceerd. 
  • 15 april: schoolbesturen ontvangen van DUO de beschikking voor de reguliere bekostiging voor het schooljaar 2022-2023, maar zónder de onderwerpen onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk. 
  • 20 mei: schoolbesturen ontvangen van DUO de beschikkingen voor de bekostiging voor onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk.
Deel dit bericht: