Schoolbesturen kunnen zelf afspraken maken over de besteding van de arbeidsmarkttoelage binnen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De PO-Raad, VO-raad en de onderwijsvakbonden stellen dat zij hierover geen cao-afspraak hoeven te maken.

Er is uit het NPO een arbeidsmarkttoelage van 375 miljoen euro beschikbaar voor scholen met relatief veel leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden. De gedachte is dat met deze toelage het lerarentekort op met name deze scholen kan worden verkleind.

In een brief aan de Tweede Kamer liet demissionair onderwijsminister Arie Slob onlangs blijken dat hij ervan baalt dat de sociale partners nog steeds niet met elkaar hebben afgesproken hoe deze arbeidsmarkttoelage wordt ingezet. Hij vindt dat de PO-Raad, VO-raad en de onderwijsbonden hier nog voor de zomervakantie een cao-afspraak over moeten maken.

In reactie hierop echter stellen de PO-Raad, VO-raad en de onderwijsvakbonden in een brief aan de Tweede Kamer dat zij hier helemaal geen cao-afspraak over hoeven te maken. Volgens hen kunnen de schoolbesturen zelf afspraken maken over de besteding van dit geld.

Lees meer…

Deel dit bericht: