In Bestuur en management, HRM beleid, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Tweede kamer

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil in het kader van bevoegdheid van leraren in het voortgezet onderwijs een aantal wetswijzigingen doorvoeren. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Op bepaalde gebieden sluit de (naleving van de) wetgeving niet aan op de praktijk van het onderwijs’, schrijft Dekker. Daar wil hij verandering in brengen. Zo wil hij het wettelijk mogelijk maken dat pabo-afgestudeerden bevoegd les kunnen geven in de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo.

De staatssecretaris streeft ernaar een wetswijziging daartoe begin 2017 naar de Tweede Kamer te sturen. Hij wil daarin ook regelen dat pabo-afgestudeerden bevoegd les kunnen geven in internationale schakelklassen of gekwalificeerd zijn voor het lesgeven in Nederlands als tweede taal (NT2).

Verder wil hij deze zomer een beleidsregel maken voor de beoordeling van bekwaamheid,
waarin staat onder welke voorwaarden leraren een erkenning van bekwaamheid (bij het ontbreken van een lerarenopleiding) of ontheffing van de bevoegdheidseisen (in geval van buitengewone bekwaamheid en bijzondere omstandigheden) kunnen aanvragen.

Dit vormt een tussenoplossing voor leraren die lesgeven aan nieuwkomers. Totdat in wetgeving is vastgelegd hoe ook zij bevoegd kunnen lesgeven aan nieuwkomers in het voortgezet onderwijs, kunnen zij een ontheffing aanvragen, mits zij beschikken over de vereiste NT2-kennis.

Voor vakken waarvoor lerarenopleidingen geen bevoegdheid afgeven, wil Dekker duidelijk maken op welke manier leraren bevoegd kunnen worden. ‘Dit gebeurt onder andere door een aanpassing van de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO, waarin voor vakken zonder duidelijk aanwijsbare lerarenopleiding wordt vastgelegd met welke getuigschriften een leraar bevoegd is om vakken te geven’, schrijft de staatssecretaris.

In de toekomst wil hij de conversietabel jaarlijks aanpassen, zodat die goed blijft aansluiten op de praktijk.

Delen