Het is in het licht van de bevolkingsontwikkeling in Nederland van belang te blijven investeren in goed onderwijs en kansengelijkheid. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) in het rapport Bevolking 2050 in beeld: opleiding, arbeid, zorg en wonen

Het CBS en het NIDI hebben acht bevolkingsvarianten voor 2050 doorgerekend. Alle varianten laten zien dat het aandeel ouderen toeneemt en dat de komende decennia dus minder mensen zullen gaan werken. Het aandeel mensen in de werkzame leeftijden (tussen 20 jaar en AOW-leeftijd) gaat naar verwachting omlaag van 60% naar 57 tot 59%. Die daling is relatief gering, doordat er meer migranten in de werkzame leeftijden naar Nederland komen. Dat dempt het effect van de toename van het aantal niet-werkende ouderen.

Doordat hoger opgeleide mensen over het algemeen langer gezond blijven en dus ook langer blijven doorwerken, is het volgens de onderzoekers van belang om te blijven investeren in goed onderwijs. Met name voor de arbeidsdeelname van migranten die in toenemende mate naar Nederland zullen komen, is het nodig om kansengelijkheid een prominente plaats te geven.

Het is volgens de onderzoekers ook nodig dat meer vrouwen gaan werken en dat zij ook meer uren betaald werk gaan verrichten dan nu het geval is. Daarvoor is het nodig om meer kinderopvang beschikbaar te stellen en om de kosten daarvan te beperken. Ook is het van belang dat er een andere rolverdeling komt tussen mannen en vrouwen in het huishouden.

Lees meer…

Deel dit bericht: