Thijs Roovers van het Lerarencollectief ziet dat leerlingen in de coronacrisis achterstanden hebben opgelopen. ‘De hosanna-berichten over het wel meevallen van de achterstanden, deel ik dus niet’, twittert hij.

Hij signaleert weinig tot geen achterstand bij kinderen die thuis veel ondersteuning kregen bij online onderwijs op afstand, maar ziet bij leerlingen voor wie ‘dit minder vanzelfsprekend was’ een ‘grote terugval in resultaten’. Onderwijs op afstand noemt hij een prima noodoplossing, ‘maar het leert mij ook dat het verre van zaligmakend is’.

De PO-Raad nam naar aanleiding van zijn tweets contact op met Roovers. De sectororganisatie schrijft op basis daarvan dat hij het heel onverstandig vindt om niet te toetsen. Door leerlingen te toetsen, zo benadrukt hij, kunnen leerkrachten zien wat ze goed hebben gedaan en waar ze eventueel steken hebben laten vallen. ‘Toetsen gebruiken bevestigt onze eigen professionaliteit’, zo citeert de PO-Raad hem.

Roovers benadrukt dat toetsen vooral nu, na de corona-lockdown, van groot belang is voor leerlingen: ‘Ze moeten straks een nieuw schooljaar in en hebben er recht op om te weten waar ze een achterstand hebben opgelopen.’ Achterstanden die leerlingen tijdens de lockdown hebben opgelopen, zijn volgens hem niet de fout van de leerkracht, maar ‘het gevolg van een crisis’.

Lees meer…

Deel dit bericht: