In het wetsvoorstel voor aanpassing van artikel 23 van de Grondwet moet het primaat van het openbaar onderwijs nadrukkelijker naar voren komen. Dit advies staat in de gezamenlijke bijdrage van VOS/ABB en VOO aan de internetconsultatie over het wetsvoorstel.

In de bijdrage staat ook het advies om het voorstel te verbreden naar algemene benoembaarheid. Dat wil zeggen dat onderwijspersoneel benoembaar is als het gekwalificeerd is en dat bijvoorbeeld religieuze, seksuele of politieke voorkeur en ook de levenswijze van iemand niet als belemmering mogen worden gezien.

VOS/ABB en VOO benadrukken bovendien het belang van kansengelijkheid, persoonsvorming als onderwijsdoel en kennis van en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.

Bijdrage internetconsultatie Wetsvoorstel aanpassing artikel 23

Deel dit bericht: