Op 13 april is bij ons in Woerden een bijeenkomst over de arbeidsongeschikte werknemer in het primair en voortgezet onderwijs. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door mr. Cécile van der Goot-Koenig van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB.

Let op: het maximumaantal deelnemers is bereikt. U kunt zich niet meer voor deze bijeenkomst aanmelden!

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  • Stappenplan Wet verbetering Poortwachter
  • WIA-beoordeling
  • Re-integratie eerste en tweede spoor
  • Re-integratieverplichtingen en sancties
  • Bezoldiging in eerste en tweede ziektejaar
  • Wenselijk geachte arbeid
  • Ontslag na doorlopen van ziektetraject
  • Minder dan 35% arbeidsongeschikt, wat dan?
  • Bewaartermijn medische gegevens

Doel van de bijeenkomst is om de deelnemers inzicht te geven in het ziektetraject van werknemers. Welke stappen moet en/of kunt u zetten tijdens en aan het einde van het traject? Met welke regels moet u rekening houden en hoe gaat u om met het bewaren van de dossiers?

De bijeenkomst zal voor een groot deel bestaan uit de overdracht van theorie, maar er zullen ook plenair casussen worden besproken. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen en specifieke casussen in te brengen.

Doelgroep: P&O’ers, HRM’ers, schooldirecteuren, bestuursleden en anderen die zich bezighouden met personeelsbeleid en het begeleiden van het ziektetraject van werknemers.

Waar en wanneer

De bijeenkomst is op donderdag 13 april van 13.00 tot 16.00 uur in het kantoor van VOS/ABB in Woerden.

Let op: het maximumaantal deelnemers is bereikt. U kunt zich niet meer voor deze bijeenkomst aanmelden!

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: