Op 13 april kunt u bij ons in Woerden naar een bijeenkomst over de arbeidsongeschikte werknemer in het primair en voortgezet onderwijs. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door mr. Cécile van der Goot-Koenig van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  • Stappenplan Wet verbetering Poortwachter
  • WIA-beoordeling
  • Re-integratie eerste en tweede spoor
  • Re-integratieverplichtingen en sancties
  • Bezoldiging in eerste en tweede ziektejaar
  • Wenselijk geachte arbeid
  • Ontslag na doorlopen van ziektetraject
  • Minder dan 35% arbeidsongeschikt, wat dan?
  • Bewaartermijn medische gegevens

Doel van de bijeenkomst is om de deelnemers inzicht te geven in het ziektetraject van werknemers. Welke stappen moet en/of kunt u zetten tijdens en aan het einde van het traject? Met welke regels moet u rekening houden en hoe gaat u om met het bewaren van de dossiers?

De bijeenkomst zal voor een groot deel bestaan uit de overdracht van theorie, maar er zullen ook plenair casussen worden besproken. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen en specifieke casussen in te brengen.

Doelgroep: P&O’ers, HRM’ers, schooldirecteuren, bestuursleden en anderen die zich bezighouden met personeelsbeleid en het begeleiden van het ziektetraject van werknemers.

Waar, wanneer en aanmelden

De bijeenkomst is op donderdag 13 april van 13.00 tot 16.00 uur in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. Uitsluitend leden van VOS/ABB kunnen eraan deelnemen. De kosten bedragen 60 euro per persoon (btw-vrij).

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst arbeidsongeschikte werknemer’. Vermeld ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.

Het maximumaantal deelnemers bedraagt 20.

Let op: als uw organisatie niet bij VOS/ABB is aangesloten, heeft aanmelden geen zin. Het is natuurlijk mogelijk om lid te worden van VOS/ABB. Meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap van VOS/ABB.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: