Op 22 juni kunt u een online bijeenkomst bijwonen over de kansen die de providerboog biedt om uw personeel veerkrachtig te houden. Wij organiseren deze bijeenkomst met onze verzekeringspartner Aon. Deelname is gratis.

Tijdens de algemene ledenvergadering van VOS/ABB afgelopen november liet adviseur duurzame inzetbaarheid Bart van Opstal van Aon zien hoe u op basis van data beleid kunt ontwikkelen en implementeren op het gebied van vitaliteit en gezondheid. Met als doel om medewerkers veerkrachtig te krijgen en te houden. Wij willen daar nu mee aan de slag.

Inzichten en ervaringen delen

Tijdens de online bijeenkomst willen wij met u verkennen wat de meerwaarde van een structurele aanpak kan zijn. Naast de aanpak voor uw organisatie willen we graag een leergroep inrichten om inzichten en ervaringen met elkaar te delen en nieuwe ideeën uit te proberen.

De online sessie richt zich met name op de verkenningsfase, die bestaat uit het inventariseren van de huidige situatie op basis van een organisatiescan. Hiermee wordt inzichtelijk in hoeverre uw organisatie al structureel bezig is met veerkracht van uw medewerkers. De scan maakt ook snel inzichtelijk waar verschillen zitten tussen strategie en operationeel. Met input uit de scan kunt u komen tot een breed gedragen visie, plan en beleid.

Ook zullen we een opzet voor een providerboog presenteren. Het is interessant om te kijken hoe de providerboog (samenwerking met externe partijen) meerwaarde kan hebben voor het onderwijs. Gezamenlijk kunnen we mooie inkoopvoordelen organiseren!

Aanmelden

U zich voor 13 juni aanmelden voor de online bijeenkomst door een mail te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst providerboog’. Vermeld in uw mail ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. Na aanmelding ontvangt u voor deelname een Teams-link. De bijeenkomst is op donderdag 22 juni van 13.30 tot 15.00 uur.

Na de bijeenkomst kunt u zich eventueel op basis van een kostenraming aanmelden voor definitieve deelname.

Informatie: Team HRM, hrm@vosabb.nl

Deel dit bericht: