Op 26 januari kunt u bij ons in Woerden naar een bijeenkomst over toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen in het primair onderwijs. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door mr. Hafida Amziab van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

 1. Toelating
  – Toelatingsbeleid
  – Fasen: aanmelding, toelating en plaatsing
  – Zorgplicht
  – Weigeringsgronden
  – Procedure besluit tot weigering
  – Beschrijving wettelijk kader
 2. Schorsing
  – Beschrijving wettelijk kader
  – Procedure voor schorsing
  – Eisen schorsingsbesluit
 3. Verwijdering
  – Beschrijving wettelijk kader
  – Gronden voor verwijdering
  – Procedure voor verwijdering
  – Eisen die gelden voor besluit tot verwijdering

De bijeenkomst zal bestaan uit uitleg van de theorie en bespreking van casussen aan de hand van jurisprudentie. De doelgroep: iedereen die zich binnen de schoolorganisatie bezighoudt met toelating, schorsing of verwijdering van leerlingen.

Waar, wanneer en aanmelden

De bijeenkomst is op donderdag 26 januari van 13.00 tot 16.00 uur in het kantoor van VOS/ABB. Uitsluitend leden van VOS/ABB kunnen eraan deelnemen. De kosten bedragen 60 euro per persoon (btw-vrij).

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst toelating, schorsing en verwijdering PO’. Vermeld ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.

Het maximumaantal deelnemers bedraagt 20.

Let op: als uw organisatie niet bij VOS/ABB is aangesloten, heeft aanmelden geen zin.

Deel dit bericht: