De aanvraag voor bijzondere bekostiging voor asielzoekersleerlingen moet uiterlijk op 1 maart binnen zijn bij DUO (betreft derde peildatum (1 februari)).

Dit betreft de aanvraag voor de bijzondere bekostiging voor asielzoekerskinderen die korter dan twee jaar in Nederland zijn en overige vreemdelingen die korter dan één jaar in Nederland zijn.

U kunt de bijzondere bekostiging online aanvragen bij DUO.

Deel dit bericht: