Er is te veel bijzondere bekostiging voor asielzoekers en overige vreemdelingen toegekend. De oorzaak is een fout in de berekening, meldt DUO.

Het gaat om aanvragen voor bijzondere bekostiging voor de peildatum 1 november 2022 voor:

  • Asielzoekers en overige vreemdelingen 1e opvang
  • Asielzoekers en overige vreemdelingen na 1e jaar
  • Vreemdelingen op speciale scholen voor basisonderwijs

Er is ten onrechte voor 3 maanden bekostiging gegeven in plaats van 2 maanden. DUO meldt dat de fout samenhangt met de overgang van schooljaar- naar kalenderjaarbekostiging.

DUO verrekent het te veel ontvangen bedrag uiterlijk in april.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: