Scholengroep Primo voor openbaar primair onderwijs in Schiedam heeft zich aangemeld voor de proef met een bonus voor deeltijdleraren die meer uren of fulltime willen gaan werken. ‘Natuurlijk is het niet dé oplossing, maar alle maatregelen die potentieel kunnen bijdragen aan de oplossing van het lerarentekort moeten we gebruiken’, zegt directeur-bestuurder Peter Jonkers tegen Nieuwsuur.

Onderwijsminister Dennis Wiersma maakte onlangs bekend dat schoolbesturen zich tot en met 30 november via meeruren@minocw.nl voor deelname aan de proef kunnen aanmelden. ‘De Tweede Kamer riep onlangs op om te komen met een voltijdsbonus, wij gaan daarmee aan de slag door nu direct te starten met een proef. Schoolbesturen kunnen zich hier nú voor aanmelden’, aldus Wiersma eerder deze maand.

De vorm en de hoogte van de bonus staan nog niet vast. Te denken valt aan een bonus voor leraren die een voltijdscontract krijgen of meer geld voor mensen die bijvoorbeeld hun contract uitbreiden van twee naar drie of vier dagen per week. Schoolbesturen die meewerken aan de proef, krijgen praktische ondersteuning en begeleiding bij het kiezen en uitwerken van een bonusvariant, maar moeten de bonus wel zelf betalen.

Puzzel van duizend stukjes

Nieuwsuur maakte een rondgang langs schoolbesturen om te peilen hoe zij denken over de proef met de bonus. Uit die rondgang kwam naar voren dat nog maar weinig schoolbesturen zich hebben aangemeld (volgens Nieuwsuur staat de teller op 21 november op 15). Schoolbesturen die hebben besloten om niet mee te doen, zeggen dat een bonus het lerarentekort niet gaat oplossen of dat die binnen de organisatie tot scheve gezichten kan leiden.

Zo noemt Anko van Hoepen, bestuursvoorzitter van het openbaar primair onderwijs in de stad Utrecht, de voorgestelde bonus ‘een puzzelstukje in een puzzel van duizend stukjes’. Hij vindt dat er een masterplan moet komen om de personeelstekorten in het onderwijs op te lossen. Woordvoerder John Beumers van het openbaar primair en voortgezet onderwijs in Zwolle zegt tegen Nieuwsuur dat een bonus niet past bij ‘onze visie op gezond werkgeverschap’.

Vergoeding kinderopvang

Directeur-bestuurder Peter Jonkers van Stichting Primo Schiedam denkt er positiever over. Hij zegt tegen Nieuwsuur dat de bonus het lerarentekort niet gaat oplossen, maar wel een maatregel kan zijn om het lerarentekort tegen te gaan. Over de uitwerking van de bonus zegt hij: ‘Ik denk dat een geldbedrag op het huidige loon niet gaat werken. Ik zou kijken naar het vergoeden van bijvoorbeeld kinderopvang. Uiteindelijk is het belangrijkste dat er een goede dialoog komt tussen de schoolbesturen en de minister over hoe deze proef wordt vormgegeven.’

Primo Schiedam heeft zich aangemeld voor de proef met de bonus.

Deel dit bericht: