Voorzitter Henk Hagoort van de VO-raad denkt dat het lerarentekort mede het gevolg is van de hoge eisen die aan scholen worden gesteld op onder meer het gebied van burgerschap.

In WNL Haagse Lobby op Radio 1 vroeg Hagoort zich af ‘of we dat steeds maar van dezelfde mensen kunnen blijven vragen’. Naast de toenemende aandacht voor burgerschap in het onderwijs, noemde hij ook digitale geletterdheid en verbindingen tussen scholen en jeugdzorg die zouden bijdragen aan het lerarentekort.

Hij pleitte er in dit licht voor om scholen de mogelijkheid te geven meer expertise in huis te halen. ‘Je doet daarmee een beroep op beroepsgroepen waar ook tekorten zijn, maar je kunt het niet maar blijven vragen aan de vakdocenten in het voortgezet onderwijs of de leerkrachten in het primair onderwijs.’

Lerarentekort overal

De voorzitter van de VO-raad zei ook dat maatregelen om docenten te verleiden in steden les te gaan geven, leraren wegtrekken uit andere delen van het land. Zeker in het voortgezet onderwijs is het tekort aan vakdocenten in het hele land even groot, zo stelde hij. ‘Leraren Nederlands en wiskunde komen we overal tekort’, aldus Hagoort.

Lees meer…

Deel dit bericht: