De vier grote steden dringen bij onderwijsminister Arie Slob opnieuw aan op ‘onorthodoxe maatregelen’ om het lerarentekort tegen te gaan. Ze hebben net als in september jongstleden een brandbrief aan de minister gestuurd.

De onderwijswethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen dat Slob met toelagen komt voor leraren die in de stad (willen) werken. De leegloop bij de scholen in de grote steden leidt er volgens de wethouders tot dat de kwaliteit van het onderwijs niet meer gegarandeerd is. Dat raakt alle leerlingen, benadrukken ze.

De aanpak van het lerarentekort vereist volgens de wethouders meer dan incidenteel enkele miljoenen. Er is structureel veel meer geld nodig, benadrukken ze.

De vier grote steden hamerden in september jongstleden ook al in een brief aan de minister op de urgentie van het probleem van het lerarentekort.

Deel dit bericht: