De onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma denken ‘flinke stappen te kunnen zetten’ om de personeelstekorten terug te dringen. Om de ’taaiheid’ van het probleem te doorbreken, zijn er volgens hen ‘onorthodoxe maatregelen’ nodig. Dat melden ze in een brief aan de Tweede Kamer.

De flinke stappen waar de ministers het over hebben, kunnen volgens hen worden gezet door onder andere de focus op het lerarentekort in het primair onderwijs te verbreden naar een aanpak in alle sectoren. ‘Dus ook de tekorten aan schoolleiders in het po, en de tekorten in het sbo, (v)so en pro en de tekortvakken in het vo en mbo’, zo staat in hun brief.

Alle registers open

Een ander punt dat zij noemen is de beweging van ‘een overheid op afstand naar een integrale lerarenstrategie’ met meer sturing. Dat betekent volgens hen niet dat de overheid verantwoordelijkheden overneemt, maar wel dat er meer ondersteuning komt en dat de overheid de rol van aanjager op zich neemt. Volgens Dijkgraaf en Wiersma moeten ‘alle registers open’.

Zij melden ook dat ze van verschillende samenwerkingsvormen in de regio naar een landelijk dekkende regionale infrastructuur voor de onderwijsarbeidsmarkt willen. Tevens willen ze overgaan van ramingen naar direct zicht op personeelstekorten en betere sturingsinformatie. Verder melden zij dat ze bestaande maatregelen die goed blijken te werken, willen intensiveren.

Onorthodoxe acties

In hun brief staat bovendien dat er ‘onorthodoxe acties’ nodig zijn. Als voorbeeld noemen ze een andere indeling van de schoolweek. De onorthodoxe acties gaan ze nog uitwerken.

Lees meer…

Deel dit bericht: