Staatssecretaris Sander Dekker van OCW onderschrijft het belang van brede brugklassen en burgerschapsvorming. Dat staat in antwoorden van hem op vragen van de Tweede Kamerleden Loes Ypma en Tanja Jadnanansing.

De vragen van deze PvdA-Kamerleden volgden op de publicatie van het rapport Onderwijsstelsels vergeleken: leren, werken en burgerschap en de berichtgeving hierover in de Volkskrant en Trouw. Het rapport gaat onder andere in op het effect van brede brugklassen op burgerschapsvorming.

Dekker wijst erop dat in het rapport onder andere een onderzoek wordt genoemd waaruit blijkt dat verschillen tussen burgerschapscompetenties niet samenhangen met de niveauplaatsing van leerlingen. ‘De veronderstelling dat de achterblijvende ontwikkeling van burgerschap samenhangt met het afnemen van brede brugklassen, wordt (…) niet ondersteund door het onderzoek. De geconstateerde verschillen (…) waren al aanwezig in groep 8 van de basisschool’, aldus de staatssecretaris.

Hij benadrukt evenwel veel waarde te hechten aan burgerschapsvorming en daarom aan versterking van het burgerschapsonderwijs te werken. Ook onderschrijft hij het belang van brede brugklassen. ‘Voor sommige leerlingen is het goed om het selectiemoment wat uit te stellen. Bij de reactie op het Onderwijsverslag 2013-2014 hebben de minister en ik daarom scholen opgeroepen in het belang van leerlingen brede brugklassen te blijven aanbieden’, aldus Dekker.