‘Spanningsvelden moet je niet ontwijken, maar juist opzoeken. Zorg dat leerlingen én docenten zich in de klas veilig voelen om ook lastige maatschappelijke thema’s te bespreken, zoals de recente aanslagen of discriminatie op de arbeidsmarkt.’ Dat zegt onderzoeker Bram Eidhof in Het Parool over burgerschapsonderwijs.

Over het pleidooi van het Platform Onderwijs 2032 voor een stevige verankering van burgerschapseducatie in het onderwijs, merkt Eidhof in de lokale Amsterdamse krant op dat het een einde kan maken aan vrijblijvendheid.

‘Veel scholen worstelen nu met deze maatschappelijke vraag of hebben vaak nog geen helder uitgedragen visie op burgerschap. Burgerschapsonderwijs is effectiever wanneer het door de leerlingen niet wordt opgevat als een hobby van een individuele docent.’

Eidhof is onderzoeker van het Instituut voor Publieke Waarden en is promovendus aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer…