Het burgerschapsonderwijs moet verder worden ontwikkeld. Dat vinden twee op de drie leraren en schoolleiders, meldt de Inspectie van het Onderwijs op basis van het onderzoek Peil.Burgerschap – Einde basisonderwijs 2019-2020.

Burgerschapsvorming is volgens de inspectie nog lang niet altijd doelgericht en samenhangend. ‘Op ongeveer de helft van de scholen formuleren leerkrachten geen concrete leerdoelen voor burgerschapsvorming, wordt de burgerschapsontwikkeling van leerlingen niet systematisch gevolgd en vindt er geen periodieke bijstelling van het burgerschapsonderwijs plaats op basis van ervaringen en resultaten.’

Bovendien ligt de dagelijkse focus in het burgerschapsonderwijs op persoonsvorming en sociale omgang. Leerdoelen als het ontwikkelen van maatschappelijke betrokkenheid en kritisch leren nadenken over de samenleving komen volgens de inspectie veel minder aan bod.

De inspectie meldt dat het realiseren van meer doelgericht en samenhangend burgerschapsonderwijs om gerichte aandacht en prioriteit van besturen en scholen vraagt. Zij moeten hiermee actief aan de slag, vindt de inspectie, die daaraan toevoegt dat profielorganisaties zoals VOS/ABB hierbij een rol kunnen spelen.

Lees meer…

Wereldburgerschap

VOS/ABB biedt leden 5% korting op trajecten van van Fawaka WereldBurgerschap. Dit aanbod is inclusief begeleiding door adviseurs van VOS/ABB.

Fawaka WereldBurgerschap biedt scholen een gestructureerde aanpak om invulling te geven aan wereldburgerschap. Deze aanpak sluit aan bij de aangescherpte burgerschapsopdracht en verwachte veranderingen in het onderwijscurriculum.

Bovendien past de aanpak bij de visie op wereldburgerschap van VOS/ABB, die is gebouwd op de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting van de openbare scholen. Deze visie op wereldburgerschap heeft VOS/ABB verwoord in een infographic.

Lees meer…

Deel dit bericht: