Als uw school bij VOS/ABB is aangesloten, krijgt u een exclusieve korting van 5% op trajecten van van Fawaka WereldBurgerschap. Dit aanbod is inclusief begeleiding door adviseurs van VOS/ABB.

Fawaka WereldBurgerschap biedt scholen een gestructureerde aanpak om invulling te geven aan wereldburgerschap. Deze aanpak sluit aan bij de aangescherpte burgerschapsopdracht en verwachte veranderingen in het onderwijscurriculum. Bovendien past de aanpak bij de visie op wereldburgerschap die VOS/ABB, die is gebouwd op de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting van de openbare scholen.

Trajecten van Fawaka WereldBurgerschap nemen schoolleiding, leraren en leerlingen mee in het proces naar een openbare school die trots is op haar burgerschapsonderwijs dat voldoet aan door de overheid gestelde eisen. Wereldburgerschap krijgt invulling via thema’s als identiteit, mensenrechten, duurzaamheid en globalisering.

De begeleiding door adviseurs van VOS/ABB is erop gericht wereldburgerschap te koppelen aan de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Voor meer informatie over de mogelijkheid om via VOS/ABB korting te krijgen op de trajecten van Fawaka WereldBurgerschap, neemt u contact op met VOS/ABB via identiteit@vosabb.nl.

Op de website van Fawaka WereldBurgerschap staat informatie over het aanbod: www.fawakawereldburgerschap.nl.

Deel dit bericht: