College voor de Rechten van de Mens: Er is sprake van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte door in het schoolondersteuningsprofiel te vermelden dat de school zich niet in staat acht om kinderen met het syndroom van Down te begeleiden.

De school plaatste een ‘Concept Schoolondersteuningsprofiel’ (SOP), gedateerd december 2016, op haar website. Hierin staat aangegeven welke voorzieningen  de school heeft om zorgleerlingen op te vangen. In dit SOP stond de volgende tekst: “Voor kinderen met het...

College voor de rechten van de mens, 16 maart 2018: Centric B.V. discrimineerde een vrouw op grond van godsdienst bij de werving en selectie voor een traineeship.

Een vrouw is moslima en draagt vanwege haar geloof een hoofddoek . Zij solliciteerde naar een traineeship Junior Consultant bij Centric B.V. en werd uitgenodigd om op sollicitatiegesprek te komen. Centric B.V. zag daarna op haar curriculum vitae een foto van de vrouw...