Geschillencommissie passend onderwijs, 56168:Verzoek over verwijdering van een school voor speciaal onderwijs gegrond. Er is onvoldoende onderbouwd dat het voortzetten van onderwijs aan de leerling leidt tot een onhoudbare situatie voor de school. De school mag de leerling niet verwijderen voor er een andere school bereid is gevonden om de leerling toe te laten

De school voor speciaal onderwijs vindt dat zij een leerling niet langer onderwijs kan aanbieden. De leerling heeft een-op-een begeleiding nodig in een (zeer) kleine groep. Volgens de school is de leerling aangewezen op zorg en er is geen andere...

Geschillencommissie passend onderwijs, 51484:Verzoek om opnieuw tot de sbo-school te worden toegelaten ongegrond, omdat de leerling op dit moment is aangewezen op speciaal onderwijs.

De toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs (tlv-sbo) liep voor de leerling af op 1 augustus. Per diezelfde datum was hij toelaatbaar verklaard voor het speciaal onderwijs. Zijn ouders waren het daarmee oneens en hielden hun zoon daarom thuis. Begin...

Landelijke Klachtencommissie, 44222: Klacht over onveilige onderwijsomgeving. Van de school had mogen worden verwacht dat zij een gesprek organiseerde tussen ouders, vanwege de invloed van conflicten tussen deze ouders op de situatie in de klas en op school

Een moeder klaagt over de wijze waarop de school heeft gehandeld inzake conflicten in de klas en op school, waar ook ouders bij betrokken zijn. Zo heeft een vader van een medeleerling op het schoolplein tegen de dochter van de moeder geschreeuwd en de moeder is door...