Commissie van Beroep, Beroep tegen overplaatsing ongegrond: de werknemer is vanwege formatietekort op basis van objectieve criteria binnen de functiegroep aangewezen als overplaatsingskandidaat.

De school waar de werknemer als Instructeur C werkzaam is, kampt al enkele jaren met boventalligverklaring als zodanig staat geen beroep open bij de Commissie. Wel tegen de overplaatsing wegens [...]

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school mocht op grond van de cijfers en de adviezen van de vakdocenten besluiten om de leerling niet te bevorderen.

Een leerling zit in 1 vmbo-tl. Aan het einde van het schooljaar besluit de school de leerling niet te bevorderen naar 2 vmbo-tl, maar af te laten stromen naar 2 vmbo-k. De vader van de leerling [...]