Raad van State: is het in aanmerking nemen van de vermogenspositie van scholen bij het doen van extra uitgaven in strijd met de materiële financiële gelijkstelling?

Het geschil spitst zich toe op de vraag of het in aanmerking nemen van de vermogenspositie van scholen bij het doen van extra uitgaven in strijd is met de materiële financiële gelijkstelling die aan artikel 140 lid 2 WPO ten grondslag ligt. Deze gelijkstelling houdt...