Raad van State: het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft de aanvragen van een stichting om huisvesting voor een scholengemeenschap in het huisvestingsprogramma 2014 respectievelijk 2015 op te nemen, afgewezen

Een stichting heeft aanvragen ingediend voor een voorziening in de huisvesting voor een school vanaf het schooljaar 2014/2015 en nadien vanaf het schooljaar 2015/2016 door het schoolgebouw blijvend in gebruik te mogen nemen. Het college van b&w heeft de verzoeken...

Raad van State: Bij besluiten van 6 december 2013 en 31 juli 2014 heeft het college de aanvragen van de stichting om huisvesting voor een scholengemeenschap in het huisvestingsprogramma 2014 respectievelijk 2015 op te nemen, afgewezen.

De stichting heeft de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek van de stichting strekte ertoe dat het college voor 1 oktober 2015 positief beslist op haar aanvraag en een verklaring verstrekt dat de stichting op 1 augustus 2016...

Raad van State: het college van burgermeester & wethouders (hierna: college) heeft een spoedaanvraag van de stichting voor bekostiging van voorzieningen in de huisvesting in verband met asbestsanering in het Martinuscollege afgewezen.

De stichting heeft op 15 augustus 2011 laten inventariseren of er asbest in het schoolgebouw aanwezig is. Bij die inventarisatie zijn op verschillende locaties in het schoolgebouw beschadigde asbesttoepassingen aangetroffen. Het schoolgebouw is vervolgens gesloten en...

Rechtbank Oost-Brabant: afwijzen verzoek aanrijroute en in- en uitstapplaatsen en afwijzing vergoedingsverzoek van een interne aanpassing in het hoofdgebouw van de school

School X is een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Het grootste deel van de leerlingen maakt gebruik van aangepast leerlingenvervoer. Het bestuur van School X besluit in verband met de ontstane gevaarlijke situatie te kiezen voor een nieuwe aanrijroute voor...