Rechtbank Oost-Brabant: afwijzen verzoek aanrijroute en in- en uitstapplaatsen en afwijzing vergoedingsverzoek van een interne aanpassing in het hoofdgebouw van de school

School X is een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Het grootste deel van de leerlingen maakt gebruik van aangepast leerlingenvervoer. Het bestuur van School X besluit in verband met de [...]

page 1 of 3