Rekentoets afgeschaft: gemengde reacties

De definitieve afschaffing van de rekentoets leidt tot gemengde reacties in het onderwijs. In het regeerakkoord staat dat er uiterlijk in het schooljaar 2019-2020 een alternatief moet zijn.

Op de rekentoets, die enkele jaren geleden is ingevoerd, is vanaf het begin veel kritiek geweest vanuit het onderwijs. Volgens veel leraren was het meer een intelligentietoets, door de talige opgaven. Toch zijn de eerste reacties op de definitieve afschaffing gemengd, vooral omdat het onderwijs zich afvraagt wat het alternatief zal zijn. Ook wordt gewezen op de kosten die inmiddels zijn gemaakt voor de ondeugdelijke rekentoets.

Het afgelopen schooljaar telde de rekentoets nog steeds niet officieel mee voor het behalen van een vmbo- of havo-diploma. Op het vwo was het wel onderdeel geworden van de slaag-zak-regeling. Staatssecretaris Dekker gaf in het afgelopen jaar al dat er in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren werd gewerkt aan een alternatief. Het nieuwe kabinet gaat hier dus mee door.

 

Nieuw lesmateriaal op website Goedemorgen!

Voor scholen in het voortgezet onderwijs die een abonnement hebben op Goedemorgen!, is weer nieuw lesmateriaal beschikbaar: dit keer over de petitie na de moord op Anne Faber en over het nieuwe regeerakkoord. Geen abonnement? Dan is er gratis kennismakingsmateriaal.

Goedemorgen! is een website waarop lesmateriaal staat op basis waarvan leraren in het voortgezet onderwijs samen met hun leerlingen de ontwikkelingen in de wereld kunnen volgen en duiden. Zij kunnen er actuele maatschappelijke thema’s mee bespreekbaar maken in de klas, met als uitgangspunt een open, kritische en respectvolle houding. Het is de bedoeling dat er naast de website een mobiele app komt.

Actueel materiaal
Het actuele materiaal over de moord op Anne Faber gaat in op de vraag die veel mensen bezighoudt: hoe het kan dat de verdachte, die eerder was veroordeeld voor verkrachting, vrij kon rondlopen. Ook de breed gesteunde petitie over ‘een falend rechtssysteem’ komt aan de orde. Het lesmateriaal over het regeerakkoord gaat in op de manier waarop politieke partijen samenwerken in een democratie.

U kunt voor dit lesmateriaal inloggen met het wachtwoord dat aan uw school beschikbaar is gesteld. Heeft uw school nog geen abonnement en wilt u zien wat Goedemorgen! te bieden heeft? Gaat u dan naar gratis lesmateriaal.

VOS/ABB-korting

Is uw school aangesloten bij VOS/ABB? Onze leden krijgen 150 euro korting op een abonnement op Goedemorgen! tot de zomer van 2018. De prijs voor VOS/ABB-leden bedraagt 450 euro per school. Niet-leden betalen 600 euro.

Als u meer wilt weten over Goedemorgen!, ga dan naar de nieuwe brochure.

Rector-bestuurder Berend Buddingh’ van het openbare Schoonhovens College is enthousiast over het lesmateriaal. ‘Wij doen mee met Goedemorgen!. Onze docenten kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken voor een goed gesprek in de klas. Ik zeg: doe ook mee! De wereld om ons heen begint in het klaslokaal.’ 

VOS/ABB-korting op leergang Zelfbewust leiderschap

In januari gaat de succesvolle leergang ‘Zelfbewust leiderschap’ weer van start. Leden van VOS/ABB krijgen 700 euro korting op deelname. Onze partners van de Coachtrain verzorgen deze leergang. Zij vertellen u graag wat de leergang voor u kan betekenen. Een kennismakingsgesprek is uiteraard geheel vrijblijvend! 

De leergang wordt verspreid over acht dagen van januari tot en met november 2018 verzorgd. Centraal staat de vraag hoe u samen met uw personeel, uw leerlingen en hun ouders van uw openbare school een omgeving maakt die uitnodigt tot leren, ontmoeten en samenwerken.

VOS/ABB-korting

Leden van VOS/ABB betalen 2900 euro ex. btw per persoon voor deelname. Voor niet-leden is het tarief 3600 euro ex. btw. Het lidmaatschap van VOS/ABB is dus goed voor een korting van maar liefst 700 euro!

Lees meer op de website van de Coachtrain, ga naar de brochure van de leergang Zelfbewust leiderschap of neem contact op met:

  • Marijke Scheenloop, 06-33031450
  • Andrew van der Veen, 06-44289764

Mailen kan natuurlijk ook: info@zelfbewustleiderschap.nl onder vermelding van ‘Gesprek leergang Zelfbewust leiderschap’. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. De Coachtrain zal u vervolgens persoonlijk benaderen.

Digitale vaardigheden ontbreken op helft basisscholen

Op naar schatting 50 procent van de basisscholen is nauwelijks aandacht voor digitale vaardigheden. Dit melden CodePact en Mediawijzer.net op basis van een zelf uitgevoerde inventarisatie.

‘De komende maanden gaan we meer in detail kijken naar de redenen waarom scholen nog geen aandacht besteden aan digitale vaardigheden’, zegt programma-directeur Mary Berkhout van Mediawijzer.net. ‘De redenen die zij opgeven zijn uiteenlopend: andere prioriteiten, geen goede infrastructuur zoals internetverbinding en computers, te weinig geld, onvoldoende vaardigheden van leerkrachten, et cetera.’

CodePact, Mediawijzer.net en Kennisnet hebben Samen Digiwijzer gelanceerd om basisscholen en leerkrachten te helpen digitale geletterdheid in te voeren.

Lees meer…

Onderwijsraad: Lerarenregister moet eenvoudiger

Het lerarenregister zoals dat nu wordt vormgegeven, schiet zijn doel voorbij. Dat stelt de Onderwijsraad.

‘Het lerarenregister dreigt vooral een technisch-bureaucratische exercitie te worden, die ver afstaat van de leraren in de klas en van de praktijk binnen scholen’, schrijft de Onderwijsraad, die eraan toevoegt dat het oorspronkelijke doel van het register voorop moet blijven staan, namelijk ‘een garantie dat leraren bekwaam zijn en blijven’.

Voorzitter Henriëtte Maassen van den Brink van de Onderwijsraad zegt dat ‘het optuigen van ingewikkelde structuren en besluitvormingsprocedures met commissies en mandaten’ ertoe zal leiden dat ‘het lerarenregister in onvruchtbare aarde’ belandt.

De Onderwijsraad blijft voorstander van het lerarenregister, omdat dat goed zou zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en de status van het beroep van leraar, maar het zou dus eenvoudiger moeten worden uitgewerkt.

Lees meer…

Uitgebreide analyse van regeerakkoord

Mr. Ronald Bloemers van VOS/ABB heeft een uitgebreide analyse gemaakt van het regeerakkoord van het volgende kabinet onder leiding van premier Mark Rutte.

In de analyse is niet alleen aandacht voor de extra investeringen in het primair onderwijs, die al volop in de media aan bod komen, maar juist ook voor veel andere zaken. Hierbij kunt u denken aan de fusietoets die voor het primair en voortgezet onderwijs wordt afgeschaft, het wetsvoorstel voor richtingvrije scholenplanning dat wordt doorgezet en de wettelijke verankering van de burgerschapsopdracht.

In het regeerakkoord staat nog (veel) meer, bijvoorbeeld dat de diagnostische toets wordt afgeschaft, dat de huidige rekentoets wordt vervangen door een alternatief en dat er geld wordt vrijgemaakt voor een dekkend aanbod van techniekonderwijs in het vmbo.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de analyse downloaden.

Aandacht voor digitale geletterdheid in Codeweek

De vijfde Europese Codeweek is van start gegaan. Overal in Europa vinden activiteiten plaats voor kinderen, georganiseerd door scholen, bibliotheken en andere maatschappelijke organisaties. Het doel van de Codeweek is om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met digitale geletterdheid.

Op maandag is bij het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs in Den Haag de kick-off van de Nederlandse activiteiten. Daar wordt dan het plan ‘Samen Digiwijzer’ gepresenteerd. Dit is een initiatief van CodePact, Mediawijzer.net en Kennisnet. Zij willen scholen helpen met het invoeren van digitale geletterdheid.

De Codeweek duurt van 7 tot en met 22 oktober, dus langer dan een week.

Lees meer…

Nieuwe subsidieronde Impuls muziekonderwijs

Scholen die zich willen inzetten voor meer en beter muziekonderwijs, kunnen daar weer subsidie voor aanvragen.

Er is voor de huidige aanvraagronde van Impuls muziekonderwijs in totaal 5 miljoen euro beschikbaar. Daarmee kunnen circa 300 subsidieaanvragen worden gehonoreerd, meldt het Fonds voor Cultuurparticipatie.

U kunt de subsidie online aanvragen.

Denkt u mee over herziening curriculum?

Wilt u meedenken over een herziening van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs? U kunt zich daarvoor aanmelden via curriculum.nu (vervolg op Onderwijs2032).

Curriculum.nu is op zoek naar leraren, schoolleiders en teams die zich op negen vakgebieden zullen buigen over de vraag wat leerlingen moeten leren om later als ze volwassen zijn op een positieve wijze te kunnen bijdragen aan de samenleving. De input zal worden gebruikt voor een advies aan het ministerie van OCW.

U kunt zich tot 13 oktober inschrijven.

Lees meer…

Docent Robert Mol wint iScholenPrijs 2017

Docent Engels Robert Mol van het openbare Dalton Lyceum in Barendrecht heeft de iScholenPrijs 2017 gewonnen. De prijs is op de Dag van de Leraar uitgereikt tijdens de jaarlijkse iScholenDag in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort.

Mol kwam als winnaar uit de bus vanwege zijn inspirerende werk als E-coach. Hij geeft onder andere workshops aan collega’s over het effectief inzetten van digitale hulpmiddelen in de les. Ook heeft hij mentorlessen voor de brugklas ontwikkeld over het gebruik van de iPad als hulpmiddel bij reflectie.

De iScholenGroep Nederland vormt een netwerk van scholen die ervaringen delen op het gebied van informatietechnologie als middel tot vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Er zijn tachtig scholen voor voortgezet onderwijs bij aangesloten.

Lees meer…

Musea krijgen meer scholen over de vloer

Het aantal schoolbezoeken aan musea neemt toe. Dat blijkt uit de Museumcijfers 2016, een onderzoek van de Museumvereniging.

In 2016 ontving 93 procent van alle musea bezoek van basisscholen en 75 procent van scholen voor voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs waren er 1077 museumbezoeken, in het voortgezet onderwijs 927. Het totale aantal leerlingen dat in 2016 in schoolverband naar een museum ging, bedraagt 2 miljoen. Dat is bijna een derde van het totale jeugdbezoek tot en met 18 jaar.

Er zijn sterke verschillen per provincie als het gaat om het aandeel van schoolbezoeken in het totale aantal bezoeken van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. In Overijssel is dat aandeel met 90 procent het hoogst, in Flevoland met 6 procent het laagst.

Amsterdamse musea drukbezocht

Als wordt gekeken naar het aantal schoolbezoeken per 100 jeugdige inwoners, dan valt op dat Noord-Holland met 122 het hoogst scoort. Dat heeft te maken met het feit dat de grote Amsterdamse musea ook door leerlingen van buiten Noord-Holland veel worden bezocht.

De museumvereniging bracht ook de percentages in kaart van musea die specifieke educatieve programma’s aanbieden. Ruim de helft heeft een educatief programma voor basisschoolleerlingen vanaf groep 3, terwijl ruim één op de drie een dergelijk aanbod heeft voor kleuters, vmbo’ers en/of havo/vwo-leerlingen.

Lees meer…

Magazine Naar School! van VOS/ABB besteedt in de rubriek Excursietip altijd aandacht aan een museum. In het oktobernummer gaat het over de doe-tentoonstelling Ziezo Marokko van het Tropenmuseum Junior in Amsterdam.

 

Zonder startkwalificatie veel minder kans op werk

Wie geen startkwalificatie heeft, komt veel moeilijker aan werk dan wie wel een havo-, vwo- of mbo2-diploma heeft behaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS heeft vanaf 2003 tot en met 2016 de arbeidsdeelname vergeleken van jongeren zonder en jongeren met startkwalificatie. Het betreft specifiek de leeftijdscategorie 15-25 jaar.

Zonder startkwalificatie ligt de arbeidsdeelname in de loop er jaren rond de 50 procent, terwijl dat met startkwalificatie rond de 70 procent ligt.

Bekijk grafiek

Leraren slim genoeg om eigen keuzes te maken

Leraren zijn oud en wijs genoeg om zelf te bepalen aan welke activiteiten zij meedoen in het kader van de herregistratie in het Lerarenregister en of zij daarbij gebruikmaken van specifieke aanbiedingen. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW laat in antwoord op Kamervragen weten dat hij daar niet over gaat.

SP’er Peter Kwint had vragen gesteld over de volgens hem commerciële insteek van het professionaliseringsevent Leraren maken het verschil op 22 november in Utrecht en een bepaalde cursus die door registerleraar.nl is gevalideerd. Kwint lijkt zich te storen aan een kortingsactie en de mogelijkheid voor leraren om in combinatie met deelname aan het event een tablet aan te schaffen.

Leraren bepalen criteria

Dekker antwoordt dat de validering van activiteiten voor het vrijwillige Lerarenregister wordt verzorgd door een registercommissie die volledig bestaat uit leraren en dat deze commissie door leraren opgestelde criteria hanteert. ‘Het is aan de overheid en aan de politiek om de beroepsgroep dit vertrouwen te geven. Mij past dan ook geen inhoudelijk oordeel’, aldus de staatssecretaris.

Hij voegt daaraan toe dat de wet expliciet aangeeft dat de keuze voor scholingsactiviteiten bij de leraar zelf ligt. ‘Het is aan de leraar om vanuit zijn professionaliteit een afgewogen keuze te maken welke activiteiten hij in het kader van zijn herregistratie onderneemt’, zo staat in de antwoorden van Dekker.

Magazine Naar School! over samenwerkingsschool

Het oktobernummer van magazine Naar School! van VOS/ABB gaat onder andere over de samenwerkingsschool. Andere onderwerpen die aan bod komen: de publicatie De staat van het openbaar onderwijs en diverse kortingen waarvan schoolbesturen en hun scholen gebruik kunnen maken als zij lid zijn van VOS/ABB.

Aanleiding voor het artikel over de samenwerkingsschool, is dat de Eerste Kamer vlak voor de zomervakantie de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool goedkeurde. Eind 2016 nam de Tweede Kamer deze wet aan.

Belangrijk is dat deze wettelijke regeling is dat in samenwerkingsscholen openbaar onderwijs op basis van samenwerking met het bijzonder onderwijs behouden blijft. De nieuwe wet kan worden beschouwd als een belangrijke stap naar een moderne interpretatie van de vrijheid van onderwijs volgens artikel 23 van de Grondwet.

De samenwerkingsschool komt ook aan bod in het artikel over De staat van het onderwijs, een gezamenlijke publicatie van VOS/ABB, de Vereniging Openbaar Onderwijs en het platform CBOO. Deze publicatie is gepubliceerd op het gelijknamige gezamenlijke symposium op 13 september in Amersfoort.

Ledenvoordeel, School!Week en actieve pluriformiteit

Twee pagina’s over voordelen die verbonden zijn aan het VOS/ABB-lidmaatschap, gaan in op refurbished hardware, de antipestmethodes Kwink en KiVa en de nieuwe lesmethode Goedemorgen!. Met deze methode kunnen leraren in het voortgezet onderwijs samen met hun leerlingen ontwikkelingen in de wereld volgen en duiden.

De School!Week die VOS/ABB in maart 2018 weer organiseert, komt ook aan bod in ons blad. Doet u weer mee aan deze actie van het openbaar onderwijs?

Beleidsmedewerker Eline Bakker van VOS/ABB vertelt in het artikel Voortrekkersrol voor openbaar onderwijs hoe het openbare basisscholen met goede levensbeschouwelijke vorming en burgerschapsonderwijs hun actief-pluriforme identiteit sterker kunnen uitdragen. Ze heeft daar voor haar masterthesis onderzoek naar gedaan.

Andere onderwerpen

Andere onderwerpen die in het oktobernummer van magazine Naar School! aan bod komen:

Magazine Naar School!

Ons magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Aanvraag indienen voor versneld of verrijkt vwo

Scholen kunnen deze maand weer een aanvraag indienen voor versneld en/of verrijkt vwo. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan groepen vwo’ers een versnelde en/of verrijkte opleiding aan te bieden. Zo kan in vijf jaar naar het vwo-diploma worden gewerkt of kan in de reguliere zes jaar het curriculum worden uitgebreid.

De regeling voor versneld en/of verrijkt vwo maakt deel uit van het programma Aanpak Toptalenten 2014-2018, dat op zijn beurt is voortgekomen uit het Nationaal Onderwijsakkoord. Daarin is onder andere de VO-raad afgesproken dat het onderwijs in Nederland excellent moet worden.

Scholen kunnen tot 1 november een aanvraag indienen.

Lees meer…

Na Wilhelmus verplicht naar Rijks en Tweede Kamer?

Niet alleen het Wilhelmus wordt verplicht, scholen moeten met hun leerlingen ook naar het Rijksmuseum in Amsterdam en de Tweede Kamer in Den Haag. De Telegraaf meldt dat de partijen die zo goed als zeker het volgende kabinet gaan vormen, dat met elkaar hebben afgesproken.

Volgens de krant zijn de verplichte excursies onderdeel van een breder cultuurpakket, waarin ook het Wilhelmus is opgenomen. Met de uitstapjes zouden scholen hun leerlingen op een positieve manier moeten bijspijkeren over de Nederlandse identiteit.

Het plan lijkt te zijn ontsproten uit de geest van D66. In het verkiezingsprogramma van de partij van Alexander Pechtold stond dat geen enkel kind het voortgezet onderwijs zou mogen verlaten zonder naar het Rijksmuseum te zijn geweest.

Vrijheid van inrichting

VOS/ABB is positief over het signaal dat het volgende kabinet kennelijk meer aandacht wil voor cultuur en heeft uiteraard niets tegen het Rijksmuseum en ook niet tegen de Tweede Kamer, maar staat kritisch tegenover verplichte uitstapjes. Het verplichtende karakter van excursies staat haaks op de vrijheid van scholen om hun onderwijs naar eigen goeddunken in te richten.

Ook de verplichting om aandacht te besteden aan het Wilhelmus druist in tegen de vrijheid van inrichting, zoals directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB eerder heeft laten weten, nadat scheidend voorzitter Wim Kuiper van de christelijke profielorganisatie Verus hierover zijn mening had gegeven in een interview in Trouw.

Lees meer…

Lespakket leert pubers belang van goede slaap

De Hersenstichting en Chrono@Work stellen een gratis lespakket ter beschikking dat pubers informeert over het belang van een goede nachtrust.

Slaaptekort kan leiden tot slechte schoolprestaties, achteruitgang van de (psychische) gezondheid, agressief gedrag en een hoger risico op alcohol- en drugsmisbruik. Jongeren zijn gevoelig voor slaapproblemen doordat hormonale veranderingen een verschuiving van het dag-nachtritme veroorzaken.

Het gratis lespakket Charge Your Brainzzzz sluit aan bij het tweede leerjaar biologie van onderbouw vmbo-t, havo en vwo.

Lees meer…

Verus blijft tegen ‘openbare’ samenwerkingsschool

Het is jammer dat het CDA er niet in is geslaagd om de samenwerkingsschool onder openbaar bestuur tegen te houden. Dat zegt scheidend voorzitter Wim Kuiper van de christelijke profielorganisatie Verus in een interview in Trouw.

In juli stemde de Eerste Kamer in met de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool. Deze wet maakt fusiescholen mogelijk waarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs wordt gegeven en geeft gelijke rechten aan het bijzonder en openbaar onderwijs om zo’n school te besturen.

Aan de nieuwe wet ging een lang traject met veel discussie vooraf. De Tweede Kamer nam het wetsvoorstel eind vorig jaar al aan. VOS/ABB deed in juli nog een oproep aan de Eerste Kamer om ook akkoord te gaan, omdat – met name in krimpgebieden – veel samenwerkingstrajecten lopen waarbij verbinding wordt gezocht tussen het openbaar en bijzonder onderwijs. Dit is vaak de enige manier om goede onderwijsvoorzieningen voor elk kind te behouden. De oproep van VOS/ABB had dus resultaat.

Het bezwaar vanuit christelijke hoek was dat de wet zou indruisen tegen de Grondwet. Die visie werd gedeeld door de Raad van State, maar dat was voor de Tweede en Eerste Kamer geen reden om de wet weg te stemmen. Kuiper betreurt dat, en verwijst daarbij naar het CDA dat deze wet ‘jammer genoeg niet heeft kunnen tegenhouden’.

Algemene acceptatieplicht

Kuiper is positief over het feit dat er nog steeds geen algemene acceptatieplicht in Nederland is. Daarbij verwijst hij ook naar het CDA, de partij waarvoor hij eerder wethouder was in Maastricht. ‘De afgelopen jaren heeft het CDA mede kunnen voorkomen dat bijzondere scholen een acceptatieplicht kregen opgelegd, waarbij ze iedere leerling moeten toelaten’, aldus Kuiper.

VOS/ABB vindt het niet meer van deze tijd dat het bijzonder onderwijs met de Grondwet in de hand bepaalde leerlingen kan weigeren als hun visie op het leven of die van hun ouders niet zou passen bij de godsdienstige uitgangspunten van de school. Daarom drong VOS/ABB er samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en het platform CBOO er in februari van dit jaar in een gezamenlijke brief nogmaals op aan om wetsvoorstel voor algemene acceptatieplicht in behandeling te nemen. Het PvdA-voorstel is al in 2005 ingediend en sindsdien is het een aantal keren aan de orde geweest, maar zonder resultaat.

In april verklaarde de Tweede Kamer het wetsvoorstel echter controversieel. Dit betekende dat het niet meer in de demissionaire periode van het kabinet-Rutte II kon worden behandeld. Het is de vraag wat er met het wetsvoorstel gaat gebeuren nu het ernaar uitziet dat het CDA en de ChristenUnie samen met VVD en D66 een volgend kabinet gaan vormen.

Resultaten en kernwaarden

In het interview in Trouw zegt Kuiper ook dat bijzondere scholen gemiddeld net iets betere resultaten laten zien dan openbare scholen. Uit de recente publicatie De staat van het openbaar onderwijs van VOS/ABB, VOO en platform CBOO blijkt dat Kuiper op dit punt niet helemaal gelijk heeft. Als het gaat om het welbevinden van leerlingen, blijken juist openbare scholen het net iets beter te doen.

Hij stelt ook dat ‘bijzondere scholen voor katholieken, moslims, protestanten, joden of antroposofen’ recht doen aan minderheden in de samenleving. ‘Zij mogen er zijn’, aldus Kuiper. VOS/ABB benadrukt in dit kader dat juist in het openbaar onderwijs leerlingen en personeelsleden mogen zijn wie zij zijn, op basis van de kernwaarden van het openbaar onderwijs waarin diversiteit, wederzijds respect en gelijkwaardige aandacht voor godsdienst en levensbeschouwing centraal staan.

Lees meer…

Drieluik over gelijke kansen in onderwijs

In de Nationale Onderwijsweek (eerste week van oktober) zendt KRO-NCRV op drie achtereenvolgende avonden documentaires uit over gelijke kansen in het onderwijs.

In het drieluik staat de vraag centraal of het mogelijk is kinderen met verschillende achtergronden gelijke kansen te geven. Daarbij is aandacht voor de verschillende rollen van ouders, leraren, schoolleiders en -bestuurders, gemeenten en de politiek.

  • Maandag 2 oktober, 21.00 uur NPO2: De Witte Vlucht. Deze uitzending gaat over brede school Het Octaaf in Nijmegen. Hoogopgeleide ouders laten deze gemengde school links liggen. De directeur wil daar verandering in brengen.
  • Dinsdag 3 oktober, 22.55 uur, NPO2: Je mag altijd bij me komen. Deze documentaire gaat over een ‘brugfiguur’ op de gemengde school De Toverberg in Gent die de ouderbetrokkenheid wil vergroten.
  • Woensdag 4 oktober, 22.55 uur, NPO2: Goed terechtgekomen in de Schilderswijk. Dit is een portret van een klas uit de Haagse Schilderswijk. In deze documentaire komt onder anderen Eric van ’t Zelfde aan het woord, die daar heeft gewerkt.

Meer informatie over Nationale Onderwijsweek

 

Hoe werkt ‘Je eigen leeromgeving’ in de praktijk?

De afkorting Jeelo staat voor ‘Je eigen leeromgeving’. Dit is een initiatief van het openbaar basisonderwijs in Noord-Limburg, dat zelf aan het roer staat om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Jeelo doorbreekt de versnippering en de aanbodgerichtheid die zo kenmerkend zijn voor veel educatieve uitgeverijen en andere leveranciers. Scholen die meedoen aan Jeelo, vormen met elkaar een community.

Dit schooljaar zijn er regiobijeenkomsten waarop u zich kunt oriënteren op dit vernieuwende concept.

Onderwijsraad presenteert werkprogramma 2018

De Onderwijsraad heeft op Prinsjesdag het werkprogramma voor het volgend kalenderjaar gepresenteerd.

In het Werkprogramma 2018 kondigt de raad de volgende adviesonderwerpen aan:

  • Toetsing en examinering.
  • Curriculumontwikkeling.
  • Educatieve dienstverlening aan onderwijsinstellingen.
  • Loopbanen van onderwijsprofessionals.
  • Een blijvend veerkrachtig onderwijsstelsel.

Lees meer…

De staat van het openbaar onderwijs

VOS/ABB, de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en het platform CBOO hebben woensdag op een gezamenlijk symposium in Amersfoort de publicatie De staat van het openbaar onderwijs gepresenteerd. 

Aanleiding voor de publicatie is dat honderd jaar geleden met artikel 23 over de vrijheid van onderwijs de gelijke overheidsbekostiging van openbare en bijzondere scholen in de Nederlandse Grondwet werd vastgelegd.

Openbaar onderwijs presteert goed

In het eerste deel van de publicatie laat onderwijssocioloog Sjaak Braster van de Erasmus Universiteit Rotterdam aan de hand van gegevens van het onderwijsprogramma PISA van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zien hoe het openbaar onderwijs presteert. Hij concludeert  dat Nederlandse openbare scholen het bijzonder goed doen vergeleken met openbare scholen in ons omringende landen.

De laatste jaren worden de verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs steeds kleiner, ziet Braster. Dat geldt voor cognitieve onderwijsopbrengsten, maar ook voor de niet-cognitieve: leerlingen van openbare en bijzondere scholen voelen zich over het algemeen thuis op hun school, waarbij hij opmerkt dat openbare scholen het op dat vlak net iets beter  doen dan bijzondere scholen.

Hij laat ook zien dat de sociaaleconomische achtergrond van leerlingen in het openbaar onderwijs tegenwoordig niet meer van invloed is op lees-, reken- en natuurkundeprestaties. Bovendien toont Braster aan dat een hoog percentage anderstalige leerlingen geen effect meer heeft op individuele prestaties. Hij noemt dat een verdienste van het Nederlandse onderwijs, waarin de verschillen tussen openbare en bijzondere scholen nog maar klein zijn.

Kernwaarden openbaar onderwijs

Het tweede deel van deze publicatie bestaat uit een verzameling inspirerende essays. Verschillende auteurs laten aan de hand van praktijkvoorbeelden en vaak op heel persoonlijke wijze zien hoe uniek het openbaar onderwijs voor hen was en is. De auteurs kennen zeer diverse achtergronden: leerkracht, ouder, schoolleider, student, wetenschapper, journalist enzovoort. Deze diverse achtergronden betekenen evenzovele invalshoeken.

Aan de hand van de kernwaarden van het openbaar onderwijs, die door VOS/ABB, de VOO en het CBOO worden gedeeld, komen verleden, heden en toekomst aan bod. Het gaat onder andere over de kernwaarde dat in het openbaar onderwijs elke leerling welkom is, ongeacht zijn of haar achtergrond. Ook algemene benoembaarheid komt aan bod. Deze elementen van diversiteit en wederzijds respect zijn kenmerkend voor het openbaar onderwijs, dat immers van en voor iedereen is.

Publicatie bestellen

Deelnemers aan het symposium in Amersfoort hebben De staat van het openbaar onderwijs gekregen. Wilt ook u de publicatie ontvangen? Stuurt u dan een mailtje naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘De staat van het openbaar onderwijs’, uw naam, uw adres en de organisatie waarvoor u werkt.

Leden van VOS/ABB en VOO betalen 15 euro per stuk, niet-leden 25 euro per stuk (dat is inclusief verzendkosten).

De publicatie staat online in de vorm van een flipbook dat u op uw scherm kunt lezen en als pdf-document dat u kunt downloaden en eventueel kunt printen.

Nieuw instrument voor professionele ontwikkelcultuur

Het Professionaliseringsportaal Voortgezet Onderwijs is een nieuw instrument waarmee scholen een extra impuls kunnen geven aan hun professionele ontwikkelcultuur.

Het portaal is een persoonlijke digitale omgeving waarin medewerkers 24 uur per dag zelfstandig aan hun persoonlijke en professionele groei, loopbaan, werkplezier, vitaliteit en inzetbaarheid kunnen werken.

Met tests, vragenlijsten en tools werken ze aan een realistisch profiel van zichzelf. De gedachte hierachter is dat ze op basis hiervan (beter) keuzes kunnen maken over bijvoorbeeld een vervolgstap in hun ontwikkeling of loopbaan. Aan de hand van een actieplan krijgen ze concrete tips en handvatten om aan de slag te gaan.

Het Professionaliseringsportaal-VO is ontwikkeld door het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion in samenwerking met Focus en ORION, een netwerk van 13 scholen voor voortgezet onderwijs.

Lees meer…

Gratis lesmateriaal Week Tegen Pesten

Uitgeverij Kwintessens stelt gratis lesmateriaal ter beschikking voor in de Week Tegen Pesten.

In de Week Tegen Pesten van 18 tot en met 22 september staat online pesten centraal. Het gratis lesmateriaal sluit daarop aan. Het gaat uit van de methode Kwink voor basisscholen.

Deze methode is gebaseerd op sociaal-emotioneel leren en positieve groepsdynamica. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft Kwink erkend als ‘theoretisch goed onderbouwd’.

Download gratis lesmateriaal.

Levering nieuwe leermiddelen dyslexie in gevaar

Dit schooljaar ontstaat er een groot probleem met het leveren van nieuwe aangepaste leermiddelen voor leerlingen met dyslexie. Dat meldt de Vereniging Onbeperkt Lezen aan VOS/ABB.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW liet in juli in antwoord op Kamervragen weten dat leerlingen met dyslexie en hun ouders de komende jaren nog gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om bestanden voor dyslexiesoftware te bestellen bij Dedicon. Deze organisatie kreeg middels een aanbesteding de opdracht om leermiddelen aan te passen.

Nu deze aanbesteding is verlopen, kan Dedicon geen nieuwe bestanden voor dyslexiesoftware produceren. Bestaande materialen zijn nog wel leverbaar, maar als er een nieuwe lesmethode komt, zal die niet meer door Dedicon worden omgezet, zegt Monique Oudshoorn van de Vereniging Onbeperkt Lezen.

Algemene toegankelijkheid leermiddelen

Over de antwoorden die Dekker in juli gaf, is zij kritisch. De staatssecretaris schetst volgens haar een onvolledig beeld van de situatie die is ontstaan nu er geen financiering meer is voor het aanpassen van leermiddelen. Het niet verlengen van de aanbesteding betekent volgens haar een einde aan de algemene toegankelijkheid van leermiddelen.

Voor commerciële bedrijven is het werk dat Dedicon deed over het algemeen niet interessant genoeg, vertelt Oudshoorn. Er kan volgens haar alleen geld worden verdiend met het aanpassen van lesmethoden die veel worden gebruikt. Leermiddelen waar maar weinig vraag naar is, zullen niet meer worden aangepast, vreest zij.