Het is voor schoolbesturen verstandig om bij hun gemeente(n) te checken hoe die de schoolgebouw(en) heeft/hebben verzekerd. Zeker nu de Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen is vervallen en de verbeterde Risicoklassenindeling 2.0 versie 2023 van kracht is geworden.

Henri Damen van onze verzekeringspartner Aon geeft aan dat meer dan 95% van de schoolgebouwen voor primair en voortgezet onderwijs via de gemeenten zijn verzekerd. Dat geldt ook voor de inventarissen. ‘Dit vanuit de regelgeving dat de gemeente verantwoordelijk is voor onderwijshuisvesting’, aldus Damen.

Hij adviseert om bij het verlopen van het beveiligingscertificaat contact op te nemen met de gemeente(n) om daar te checken wat de eisen van de verzekeraar zijn (en om te checken of er überhaupt een beveiligingscertificaat nodig is).

Brand- en inbraakmelders

Hij wijst er ook op dat de verantwoordelijkheid voor preventiemiddelen, zoals brand- en inbraakmelders, als gevolg van de doordecentralisatie van het groot onderhoud bij de schoolbesturen is komen te liggen. ‘Wij zien dat veel besturen de contracten voor preventiemiddelen niet hebben verlengd, omdat ze er geen vergoeding voor krijgen, en dat ze niet op de hoogte zijn of waren van de preventie-eisen van de verzekeraar. Het is verstandig om ook dat goed te checken!’

Afhankelijk van de afspraken met de gemeente(n), is het aan te raden om in goede afstemming vervolgstappen te nemen. Bijvoorbeeld om op het gebied van risico op inbraak te voldoen aan de eisen van de verzekeraar en de verbeterde Risicoklassenindeling 2.0 versie 2023. Damen adviseert bovendien om te checken hoe het zit met de dekking van risico’s van bijvoorbeeld zonnepanelen en wie er verantwoordelijk is voor het opruimen van schade na bijvoorbeeld een brand of een storm.

Meer weten? Neem contact op met Henri Damen van Aon: 06 – 13 81 74 17, henri.damen@aon.nl

Deel dit bericht: