De PO-Raad en VO-raad willen hun codes voor goed onderwijsbestuur aanscherpen. Aanleiding hiervoor is een onderzoek van de NOS en de actualiteitenrubriek Nieuwsuur, waaruit diverse voorbeelden naar voren komen van dubbelfuncties van schoolbestuurders bij private onderwijsadviesbureaus.

Voorzitter Henk Hagoort van de VO-raad zegt in de uitzending van Nieuwsuur dat hij is geschrokken van de resultaten van het onderzoek en de voorbeelden die in de berichtgeving aan bod komen. ‘Ieder voorbeeld kent een eigen context en in de meeste gevallen is er geen sprake van kwader trouw, maar in algemene zin zijn wij wel geschrokken van de voorbeelden die de journalisten beschrijven’, aldus Hagoort.

Hij geeft aan dat dubbelfuncties van bestuurders die verbonden zijn aan zowel een school als bijvoorbeeld een onderwijsadviesbureau, niet wenselijk zijn. Er kunnen volgens hem echter dwingende redenen zijn om een dubbelfunctie toch toe te staan. In zo’n geval is het aan de raad van toezicht, vindt de voorzitter van de VO-raad, om een afweging te maken en deze toe te lichten in het jaarverslag.

In spiegel kijken

Voorzitten Freddy Weima van de PO-Raad zegt naar aanleiding van het onderzoek dat de sector in de spiegel moet kijken. Ook hij vindt dat de code voor goed onderwijsbestuur moet worden aangescherpt om belangenverstrengeling of de schijn daarvan te voorkomen.

Toch wil Weima net als Hagoort wel ruimte laten voor uitzonderingen. ‘Het kan een keer voorkomen dat een schoolbestuur in een crisissituatie terechtkomt en snel moet handelen. Als je dan buiten je eigen kring op korte termijn niemand kan vinden, dan moet je in goed overleg met je toezichthouder een beroep kunnen doen op een onderwijsadviesbureau waarmee je een zakelijke relatie hebt. Dat moet dan wel overtuigend worden beargumenteerd, en er hoort specifieke verantwoording achteraf bij in het jaarverslag’, zo citeert de PO-Raad hem.

Lees meer bij de PO-Raad

Lees meer bij de VO-raad

Voorbeeldgedrag

Voorzitter Margareth Runderkamp van de Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) zegt in reactie op het Nieuwsuur-item dat het vastleggen van gewenst gedrag in codes niet afdoende is. ‘Het is nodig dat we met elkaar in gesprek gaan en blijven over voorbeeldgedrag en moreel leiderschap. Dat we elkaar aanspreken waar dat nodig is en goede voorbeelden delen.’ Ze voegt daaraan toe dat de overgrote meerderheid van bestuurders integer handelt met het belang van het kind voorop. ‘Waar dat niet gebeurt hebben we samen de handschoen op te pakken’, aldus Runderkamp.

Bekijk hieronder de uitzending van Nieuwsuur.

Deel dit bericht: