Onze verzekeringspartner Aon wijst op de mogelijkheid om korting te krijgen op aanvullende pakketten op de basiszorgverzekering. Deze pakketten zijn toegespitst op onderwijswerkgevers en – werknemers.

Verzekeraars mogen geen collectiviteitskortingen meer geven op de basisverzekering. Het vorige kabinet maakte daar een einde aan, omdat collectieve kortingen vaak een sigaar uit eigen doos van verzekerden waren: de premie werd eerst verhoogd voor iedereen en vervolgens kreeg een bepaalde groep verzekerden dit terug alsof het een korting was. Zo betaalde de ene groep verzekerden voor de korting van een andere groep.

Aanvulling op secundaire arbeidsvoorwaarden

Collectiviteiten, dus ook die van Aon en VOS/ABB, mogen gelukkig gewoon blijven bestaan, maar dan voor kortingen op aanvullende verzekeringen. Dat kan interessant zijn voor zowel werknemers als werkgevers. Werknemers krijgen korting op aanvullingen die met name voor mensen in het onderwijs van nut kunnen zijn. In die zin kan de collectieve korting via VOS/ABB een mooie aanvulling zijn op de secundaire arbeidsvoorwaarden. Werkgevers kunnen er ook voordeel van hebben, omdat aanvullende pakketten onder meer gericht zijn op vitaliteit en minder verzuim.

Onze verzekeringspartner Aon kan u uitgebreid informeren over de voordelen van de VOS/ABB-collectiviteitskortingen op aanvullende pakketten op de basiszorgverzekering. U neemt daarvoor contact op Henri Damen van Aon via 06-13817417 of henri.damen@aon.nl.

U kunt ook een informatiepakket aanvragen bij Aon.

Deel dit bericht: