Er vindt zeer constructief overleg plaats met de Belastingdienst om drie modelovereenkomsten van opdracht goedgekeurd te krijgen. Het overleg met de Belastingdienst wordt mede namens VOS/ABB door collega-organisatie Verus gevoerd.

De Belastingdienst heeft verzocht om een toelichting en meer modelovereenkomsten. De aangepaste versies zullen ter goedkeuring bij de dienst worden neergelegd. Het streven is de (goedgekeurde) modelovereenkomsten in de vroege herfst te publiceren.

Wacht op goedkeuring modelovereenkomsten

Indien mogelijk adviseren wij u te wachten op de goedgekeurde modelovereenkomsten. Als dat niet mogelijk is, kunt u zelf een overeenkomst van opdracht voorleggen aan de Belastingdienst.

De Helpdesk van VOS/ABB kan u hierover adviseren, maar ons advies kan natuurlijk nooit in de plaats komen van de vereiste goedkeuring door de Belastingdienst!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: