Het aangescherpte coronaprotocol voor het onderwijs houdt onder meer in dat leraren zoveel mogelijk thuiswerken. Dit betekent dat ze hun lessen thuis voorbereiden. Het onderwijs wordt op locatie gegeven, tenzij de coronasituatie op school dat niet toelaat.

Andere punten uit het aangescherpte coronaprotocol:

  • Team- en studiedagen niet fysiek, maar online
  • Ouders en/of verzorgers komen niet de school in, tenzij het niet anders kan
  • Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar
  • Vieringen zoals sinterklaas en kerst vinden zonder externen plaats

Uiteraard geldt ook voor onderwijspersoneel en leerlingen dat zij thuisblijven als ze coronaklachten hebben. Ze mogen pas weer naar school als ze een negatieve testuitslag hebben. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. Zij mogen naar school als ze verkouden zijn, behalve als zij last hebben van benauwdheid, hoesten en/of koorts hebben. Verder geldt natuurlijk ook voor onderwijspersoneel en leerlingen de algemene regel dat ze in quarantaine moeten als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact met corona is besmet.

Voor personeel in het primair onderwijs en personeel en leerlingen in het voortgezet onderwijs geldt het dringende advies om twee keer per week preventief een zelftest te gebruiken. Scholen kunnen deze zelftests gratis aanvragen.

Schoolbesturen en scholen kunnen in overleg met de medezeggenschapsraad aanvullende maatregelen nemen. Bijvoorbeeld het aangeven van looproutes in de school of het aanhouden van gespreide pauzes.

Ten slotte gelden voor onderwijspersoneel en leerlingen natuurlijk de basisregels die iedereen moet naleven:

  • Regelmatig handen wassen
  • Binnenruimtes ventileren
  • Geen handen schudden

De coronaregels voor het onderwijs zijn aangescherpt in verband met de snelle toename van het aantal besmettingen.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348 – 405 250 van 08.30 uur tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: