Het Outbreak Management Team (OMT) houdt er rekening mee dat het coronavirus zich onder andere via scholen zal blijven verspreiden. Dat risico kan volgens het OMT worden gereduceerd als ook kinderen tussen 12 en 17 jaar een vaccinatie krijgen.

Het OMT wijst er in dit advies aan het kabinet op dat de vaccinatiegraad niet homogeen is. Ook kan de duur van immuniteit beperkt zijn en is het goed mogelijk dat er nieuwe varianten van het virus opduiken waartegen de vaccins niet goed werken.

Kinderen vaccineren?

Dit kan er volgens het OMT toe leiden dat het virus zich weer kan gaan verspreiden met een R-waarde boven de 1,0. Dat zou kunnen betekenen dat het aantal mensen met corona dan weer exponentieel gaat toenemen, met name onder kinderen en jongeren.

Het risico van een nieuwe coronagolf kan worden beperkt als ook kinderen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs worden gevaccineerd, meldt het OMT: ‘Als ervoor gekozen wordt om kinderen van 12-17 jaar voor de nazomer te vaccineren, zal dit een verlagend effect hebben op de R (circa 15-20% reductie)’.

Lees meer…

Deel dit bericht: