Leerlingen die een laptop  of tablet hebben gekregen voor het volgen van onderwijs op afstand, zouden dat digitale device na de coronacrisis mogen houden. D66 in de Tweede Kamer heeft daartoe een motie ingediend.

Duizenden leerlingen die thuis geen eigen laptop of tablet hadden, hebben gratis een exemplaar gekregen om in de coronacrisis online onderwijs te kunnen volgen. Ook als ze thuis geen internet hadden, is dat voor hen geregeld. Diverse gemeenten en particuliere initiatieven hebben daarvoor gezorgd. Het ministerie van OCW schakelde de vereniging SIVON in om laptops aan te schaffen.

Tweede Kamerlid Paul van Meenen van D66 vindt dat de betreffende leerlingen hun gratis device en internetaansluiting mogen houden. Hij benadrukt dat het voor hen van groot belang blijft om ook na de coronacrisis hierover te beschikken. Hij diende daartoe tijdens het debat over de coronacrisis en het onderwijs deze motie in.

Deel dit bericht: