Op 24 mei is er in Amsterdam een debat over de wijze waarop het hele team in gezamenlijkheid vorm kan geven aan schoolontwikkeling. Deelname is gratis.

Het debat in De Balie is bedoeld voor leraren, schoolleiders en bestuurders uit het primair en voortgezet onderwijs. Het zal gaan over schoolcultuur, gezamenlijk verantwoordelijkheid en dialoog en kennisdeling in en tussen scholen.

Ben Wenting, trainer van zelforganiserende teams bij Buurtzorg Nederland, zal vertellen over de manier waarop teams in deze organisatie functioneren en verantwoordelijkheid nemen. Marco Snoek, lector Leren en Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam, zal ingaan op het innovatieve vermogen van professionals.

Oud-voorzitter Joanny Krijt van CNV Onderwijs, die nu rector is in Rotterdam, zal het debat afsluiten met een column over samen leiding geven aan schoolontwikkeling.

Deelname is gratis. U kunt zich via de website van De Balie aanmelden.

Lees meer…

Dit debat is onderdeel van een reeks. De initiatiefnemers zijn het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion en het Arbeidsmarktplatform PO.

Deel dit bericht: