De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft de Richtlijn RJ660 voor verwerking van de kosten van groot onderhoud door onderwijsinstellingen definitief vastgesteld. Er zijn nog kleine tekstuele wijzigingen aangebracht ten opzichte van het concept, maar die wijzigingen hebben geen invloed op de inhoud van de regeling.

Met name de specifieke alinea’s over de verwerking van vervangingsinvesteringen als kosten van groot onderhoud zijn interessant. Deze alinea’s zijn van toepassing op onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs die een schoolgebouw niet in de balans opnemen als het economisch claimrecht bij de gemeente berust.

Onderwijsinstellingen kunnen ervoor kiezen om de verwerking en de wijze van opbouw van groot onderhoud via een voorziening te treffen of via activeren en afschrijven. In het meinummer van magazine Naar School geven de financieel experts Ron van der Raaij en Ronald Bloemers van VOS/ABB hier advies over.

Download advies

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: