De invoering van de nieuwe profielen in de bovenbouw van het beroepsgerichte vmbo kan versnippering van het aanbod tegengaan. Bovendien zijn de nieuwe profielen goed voor de organiseerbaarheid van het vmbo. Dat staat in een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Dekker ziet de nieuwe profielen als een eerste stap in een groter proces. ‘Het vmbo is immers veel meer dan het beroepsgerichte curriculum in de bovenbouw van drie leerwegen. De onderbouw, algemeen vormende vakken en de theoretische leerweg zijn tevens cruciale onderdelen van het vmbo’, aldus de staatssecretaris.

Nieuwe profielen voor behoud gevarieerd aanbod vmbo

De invoering van profielen is volgens hem nodig om ervoor te zorgen dat gevarieerd beroepsgericht onderwijs blijft bestaan. ‘De komende tijd wordt duidelijk welke keuzes scholen maken in hun aanbod, en welke consequenties dit heeft voor het onderwijsaanbod en daarmee samenhangende keuzemogelijkheden van leerlingen.’

Keuzes die gemaakt worden in het onderwijsaanbod op het vmbo vergen volgens de staatssecretaris ‘ook een doorkijk naar de aansluiting met (regionaal) vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt’.

Met de brief aan de Tweede Kamer reageert Dekker op het advies Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap van de Onderwijsraad en het manifest MBO2025 van de MBO Raad.

Magazine Naar School! van VOS/ABB besteedt in het aprilnummer aandacht aan de nieuwe profielen van het vmbo. Het magazine komt uit op 19 april.

U kunt het artikel ‘Tien nieuwe profielen voor het vmbo’ als preview downloaden.

Deel dit bericht: