De voorgestelde stelselwijziging om de gemengde en theoretische leerwegen in het vmbo samen te voegen, staat op losse schroeven. Onderwijsminister Dennis Wiersma vraagt zich af of deze samenvoeging wel een oplossing is voor de problemen waar het vmbo mee kampt.

De Onderwijsraad constateerde in 2015 teruglopende leerlingenaantallen en een onoverzichtelijk onderwijsaanbod in het vmbo. Bovendien signaleerde de raad een negatief imago van het vmbo. Het advies van de Onderwijsraad was om de vmbo-leerwegen te clusteren. Dat zou een samenvoeging moeten worden van de gemengde en theoretische leerweg tot één nieuwe leerweg. Voormalig onderwijsminister Arie Slob zei dat dit in 2024 geregeld moest zijn.

Stelselwijziging

De huidige minister zet daar nu vraagtekens bij. ‘De invoering van de nieuwe leerweg is een stelselwijziging (…). Dit vergt een aanpassing van de wet. Hoewel mijn voorganger eerder heeft gecommuniceerd dat de nieuwe leerweg vanaf 1 augustus 2024 ingevoerd zou worden, wil ik deze ingrijpende stelselwijziging niet overhaast invoeren, maar het voorstel eerst bezien in het kader van een bredere discussie over de versterking van het beroepsonderwijs.’

Dat is de reden waarom Wiersma nog geen wetsvoorstel heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Dit betekent dat de nieuwe leerweg in elk geval niet in 2024 wordt ingevoerd. Het is nu ook maar de vraag of deze stelselwijziging er überhaupt komt.

Lees meer…

Deel dit bericht: