De VO-raad heeft het advies Diploma op maat – ruimte voor talent in het vo aangeboden aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

‘Met deze notitie zetten we een eerste stap naar een diploma op maat’, aldus de VO-raad, die de komende tijd met alle betrokkenen in gesprek gaat om het maatwerkdiploma verder te concretiseren.

Kern van dit idee is dat het mogelijk wordt voor leerlingen om vakken op verschillende niveaus af te ronden en dat dit zichtbaar wordt gemaakt op het diploma.

Het idee voor het maatwerkdiploma circuleert al een aantal jaren in kringen van het voortgezet onderwijs, en is nu door de VO-raad vormgegeven.

Deel dit bericht: