De Onderwijsraad nodigt iedereen uit om na te denken over voorzieningen die bijdragen aan gelijke onderwijskansen voor jonge kinderen. Het adviesorgaan doet hiervoor een oproep op zijn website.

De Onderwijsraad gebruikt de ontvangen voorbeelden, analyses voor een advies aan de Tweede Kamer. De vragen die bij het advies aan bod komen zijn:

  • Hoe kan worden bepaald welke jonge kinderen in aanmerking komen voor iets extra’s voor zij naar de basisschool gaan?
  • Hoe kan de afstemming tussen voorschoolse educatie en kleuteronderwijs worden verbeterd?
  • Hoe kan voorschoolse educatie in een doorgaande lijn naar kleuteronderwijs vorm krijgen?
  • Hoe kan tegemoet gekomen worden aan kinderen met een risico op achterstelling?

Via het formulier op de website van de Onderwijsraad kunt u uw schriftelijke bijdrage insturen. Reageren is mogelijk tot 23 juni 2023. Het advies verschijnt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023.

Lees meer…

Deel dit bericht: