Emeritus hoogleraar onderwijsrecht prof. mr. dr. Dick Mentink is onverwachts overleden op 24 april. Hij is vanaf 2008 betrokken bij de Stichting Onderwijsgeschillen en hij heeft ook voor VOS/ABB veel betekend.

Vanaf de oprichting in 2008 tot 2019 was Mentink lid van de Landelijke Commissie voor Geschillen Wet medezeggenschap scholen (WMS) en vanaf 2013 tot 2021 voorzitter van het Expertisecentrum onderwijsgeschillen. In die hoedanigheid sprak hij regelmatig op bijeenkomsten van VOS/ABB die over medezeggenschap gingen.

Ook was hij een graag geziene gast bij onze kennisnetwerken Governance en HRM. Bovendien was hij altijd bereid mee te werken aan artikelen voor het VOS/ABB-magazine Naar School. Mentink werd zeer gewaardeerd, niet alleen om zijn expertise, maar ook om zijn aimabele persoonlijkheid.

Dick Mentink is bijna 79 jaar geworden. Wij wensen zijn nabestaanden veel kracht bij het verwerken van dit verlies.

Deel dit bericht: