‘Scholen kunnen de verplichting van schoolzwemmen er niet zomaar bij hebben’. Dit benadrukt demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul in een brief aan CNV Onderwijs.

De christelijke vakbond stuurde de brief naar aanleiding van de aangenomen motie van de Tweede Kamerleden Michiel van Nispen (SP) en Mohammed Mohandis (GroenLinks-PvdA) om schoolzwemmen weer in te voeren. De minister voelt daar weinig voor, omdat verplicht schoolzwemmen volgens haar de focus op de basisvaardigheden in de weg kan zitten. Zij vindt dat ‘we kritisch moeten zijn op wat we verder van het onderwijs vragen, en moeten waken voor een overladen curriculum’. Bovendien is het volgens haar ‘niet de verantwoordelijkheid van de school om alle maatschappelijke uitdagingen op te lossen’.

Toch laten de ministeries van OCW en VWS op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek doen naar verschillende scenario’s waarin schoolzwemmen heringevoerd zou kunnen worden. Naar verwachting zal eind dit jaar een rapport hierover verschijnen, waarna de Tweede Kamer ernaar gaat kijken.

Meer weten? In het meinummer van magazine Naar School van VOS/ABB staat een artikel over schoolzwemmen.

Deel dit bericht: