‘Schoolzwemmen is geen wettelijke taak voor het onderwijs, juist om het feit dat een klein percentage van de kinderen geen zwemdiploma heeft.’ Dat meldt minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport mede namens onderwijsminister Dennis Wiersma in antwoord op Kamervragen.

Tweede Kamerlid Michiel van Nispen van de SP had aan de bel getrokken naar aanleiding van een onderzoek van het Mulier Instituut. Daaruit kwam naar voren dat steeds minder scholen schoolzwemmen aanbieden. De SP’er wilde van de minister weten of zij het wenselijk acht dat alle kinderen weer schoolzwemmen krijgen. De minister vindt dat niet nodig, omdat volgens haar maar een klein deel van de kinderen geen zwemdiploma haalt. ‘Uit de meest recente cijfers blijkt dat 4% van de kinderen tussen 11 en 16 jaar géén zwemdiploma heeft’, aldus Helder.

De minister wijst erop dat scholen die dat willen in samenwerking met de gemeente schoolzwemmen kunnen aanbieden. Daarvoor kunnen ze gebruikmaken van de subsidieregeling Impuls en Innovatie bewegingsonderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: