In 2024 komt er € 166 miljoen beschikbaar voor gratis schoolmaaltijden. Dit staat in de OCW-begroting die op Prinsjesdag bekend is gemaakt.

Het gaat net als dit jaar om een incidentele bijdrage, waarvan € 103,5 miljoen afkomstig is van het ministerie van OCW. De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport dragen € 52,5 miljoen respectievelijk € 10,0 miljoen aan bij.

Het geld voor de gratis schoolmaaltijden komt uit de subsidieregeling voor heterogene brugklassen (€ 55,5 miljoen), het budget van de maatschappelijke diensttijd (€ 25,0 miljoen), de bekostiging van het primair onderwijs (€ 13,4 miljoen) en voortgezet onderwijs (€ 8,6 miljoen) en het koopkrachtpakket voor schoolmaaltijden in Caribisch Nederland (€1,0 miljoen). Wanneer in het voorjaar van 2024 de eindejaarsmarge beschikbaar is, zal het dan zittende kabinet bezien of de lumpsumbekostiging met € 22,0 miljoen kan worden aangevuld.

Gezinnen met laag inkomen

Afgelopen maart is gestart met het aanbieden van gratis ontbijt of lunch op basisscholen en middelbare scholen. In 2024 loopt het programma dus door. Het is voor scholen waarvan 30% of meer van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen. Er doen nu ruim 1600 scholen aan mee.

Scholen kunnen kiezen voor een maaltijd op school, een maaltijd thuis of het verstrekken van boodschappenkaarten waarmee een gezin zelf eten kan kopen.

Deel dit bericht: