In het debat in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen zijn ernstige zorgen uitgesproken over het gevaar van toenemende segregatie in het onderwijs. Op dit pijnpunt hebben VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) herhaaldelijk gewezen, onder andere in deze bijdrage.

Senator Esther-Mirjam Sent (PvdA) sprak van ‘zeer ernstige zorgen (…) over ongewenste neveneffecten van het voorliggende wetsvoorstel op het gebied van segregatie’. Zij verwees daarbij naar de inbreng van VOS/ABB en VOO.

Meer ruimte voor segregatie

Sent zei ook: ‘Voor de PvdA zouden scholen een afspiegeling van de samenleving moeten vormen. Dat vraagt om pluriformiteit binnen scholen. Het voorliggende wetsvoorstel stimuleert daarentegen meer pluriformiteit tussen scholen.’ Zij citeerde daarbij uit de inbreng van VOS/ABB en VOO. Daarin staat dat het wetsvoorstel eigenlijk ‘Meer ruimte voor segregatie’ zou moeten heten.

Ruard Ganzevoort van GroenLinks wees ook op de ‘groeiende ongelijkheid’ die het wetsvoorstel van onderwijsminister Arie Slob zal bewerkstelligen. Hij wees met name op de sociaal-economische segregatie die nu al in het onderwijs te zien is en die, als het wetsvoorstel werkelijkheid wordt, alleen nog maar erger zal worden.

De zorgen over toenemende segregatie worden ook gedeeld door de fractie van regeringspartij VVD. Micky Adriaansens sprak haar twijfel uit over de effectiviteit van de door minister Slob voorgestelde maatregelen om dit te voorkomen. Volgens haar is het makkelijk om deze te omzeilen.

Hokjesscholen

SP’er Bastiaan van Apeldoorn wees eveneens op het gevaar van toenemende segregatie die het wetsvoorstel met zich meebrengt. Volgens hem zullen kinderen van verschillende culturele en religieuze achtergronden nog vaker dan nu naar aparte scholen gaan. ‘Maar ook is de kans groot dat de tweedeling tussen kansarm en kansrijk, tussen laag- en hoogopgeleid, groter zal worden’, aldus Van Apeldoorn. Hij sprak van ‘hokjesscholen’, een term die VOS/ABB ook altijd gebruikt.

Senator Henk Pijlman van D66 wil dat Slob in het kader van het wetsvoorstel met voorstellen komt om segregatie tegen te gaan. Ook wil hij een discussie over de modernisering van artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs. Onderdeel van die modernisering is wat D66 betreft algemene toegankelijkheid van het bekostigde onderwijs.

Dit laatste is een punt waar ook VOS/ABB altijd op hamert, omdat het onbestaanbaar is dat het nog steeds zo is dat er scholen zijn die worden bekostigd door iedereen, maar niet voor iedereen toegankelijk zijn.

Lees meer…

Deel dit bericht: