De politieke partijen vertellen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november wat hun standpunten en plannen zijn. In dit bericht zetten wij op een rij wat in de verschillende verkiezingsprogramma’s staat. Dit is een dynamisch bericht: het wordt steeds aangevuld wanneer er nieuwe verkiezingsprogramma’s online komen.

Wij focussen bij het doornemen van de verkiezingsprogramma’s uiteraard op het onderwijs. Speciale aandacht gaat uit naar onderwerpen die het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs raken. Bijvoorbeeld: artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs en algemene acceptatieplicht.

Bij elke politieke partij staan puntsgewijs vijf aspecten genoemd. U kunt daaronder doorklikken naar een uitgebreider bericht. Wilt u alles weten? Via de afzonderlijke berichten kunt u naar de respectievelijke verkiezingsprogramma’s.

Dit bericht is slechts bedoeld om te informeren. De volgorde van de partijen is willekeurig.

VVD

 • Artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs) wijzigen
 • Algemene acceptatieplicht: alle kinderen welkom op elke school
 • Identiteitsverklaringen afschaffen
 • Leraren en schoolleiders meer ruimte geven
 • Hogere eisen stellen aan schoolbestuurders

Lees meer…

SP

 • Schoolbestuurders moeten onder onderwijs-cao vallen
 • Meer salaris voor leraren
 • Leraren landelijk uitbetalen (niet meer via schoolbesturen)
 • Kleinere klassen (maximaal 23 kinderen)
 • Passend onderwijs op de schop

Lees meer…

CDA

 • Artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs) handhaven
 • Goed burgerschapsonderwijs (o.a. aandacht voor diversiteit)
 • Betere begeleiding jonge docenten
 • Schoolbesturen krijgen rol bij versnelde aflossing studieschuld
 • Minder maatschappelijke taken naar onderwijs

Lees meer…

BVNL

 • Weg met wokisme in onderwijs
 • Basisvaardigheden moeten centraal staan
 • Meer aandacht voor onder andere artificial intelligence
 • Passend onderwijs terugdraaien
 • Niet tornen aan ouderbijdrage en bijlesbureaus

Lees meer…

Volt

 • Religieus onderwijs afschaffen (grondwetsartikel 23 vrijheid van onderwijs aanpassen)
 • Geen privéscholen meer (kansengelijkheid)
 • Gratis schoolmaaltijden
 • Europees burgerschap
 • Onderwijs meer digitaliseren

Lees meer…

GroenLinks/PvdA

 • Artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs) moderniseren
 • Acceptatieplicht: geen enkele leerling uitsluiten, ook niet op grond van religie
 • Schoolbesturen moeten meer doen tegen segregatie
 • Veilige scholen voor iedereen
 • Geld voor o.a. leraren oormerken in lumpsum

Lees meer…

BBB

 • Kleine basisscholen op platteland openhouden
 • Meer aandacht voor praktisch onderwijs
 • Leesvaardigheid verbeteren
 • Meer aandacht voor eigen taal en cultuur
 • Vrijheid van onderwijs handhaven

Lees meer…

ChristenUnie

 • Artikel 23 (vrijheid van onderwijs) ongewijzigd laten
 • Vrijheid van inrichting niet inperken
 • Drempel voor stichten van scholen zo laag mogelijk
 • Lumpsum omhoog, minder subsidies
 • Kleinescholentoeslag behouden

Lees meer…

Partij voor de Dieren

 • Artikel 23 aanpassen (geen misbruik meer van vrijheid van onderwijs)
 • Segregatie en discriminatie actief bestrijden
 • Maximale klassengrootte 21 leerlingen
 • Gezonde en diervriendelijke schoolmaaltijden (melk verbieden)
 • Geen lesmateriaal meer van ‘ontwrichtende sectoren’

Lees meer…

Forum voor Democratie

 • Artikel 23 (vrijheid van onderwijs) behouden
 • Vóór aannamebeleid op religieuze grondslag
 • Terug naar traditioneel onderwijs met directe instructie
 • Passend onderwijs begrenzen, meer investeren in speciaal onderwijs
 • Geen middenschool, categorale gymnasia beschermen

Lees meer…

PVV

 • Artikel 23 vrijheid van onderwijs behouden
 • Islamitisch onderwijs verbieden
 • Scholen vrij van indoctrinatie
 • Terug naar directe instructie
 • Kleinschalig onderwijs

Lees meer…

D66

 • Artikel 23 (vrijheid van onderwijs) vernieuwen
 • Algemene acceptatieplicht invoeren
 • Sterk inzetten op burgerschapsonderwijs
 • Wet sociale veiligheid uitbreiden met leraren
 • Lerarentekort tegengaan met o.a. hoge salarissen

Lees meer…

Deel dit bericht: